Pamiran Barang Barang Peninggalan Kesultanan Riau Lingga

Raja Malik Hamzah (gambar bawah: berbaju Melayu warna Ungu) pengelola Balai Maklumat Pulau Penyengat yang menguruskan naskah naskah dan dokumen dokumen serta barang barang peninggalan Kesultanan Riau Lingga telah mengadakan Pamiran bersempena Festival Pulau Penyengat pada 14-18 Febuari 2019.

Antara barang barang peninggalan Kesultanan Riau Lingga yang dipamerkan ialah buku buku, foto-foto bersejarah, Manuskrip manuskrip dan artefak artifek Melayu, koleksi Yayasan Kebudayaan Indera Sakti Pulau Penyengat.