Cop Mohor Sultan Abdurrahman Muazam Syah di Singapura

Setelah pemakzulan Sultan Abdulraman dan Tengku besar Umar daripada Kerajaan Riau-Lingga pada 10 Februari 1911, Sultan Abdurrahman, Tengku Besar Umar, Raja Ali Kelana, Raja Khalid Hitam, Raja Muhammad Tahir serta lainnya bersama sama keluarga masing masing telah meninggalkan Riau dan belayar ke Singapura. Sultan Abdurrahman bersama keluarga dan kerabat terdekat Baginda belayar dari Pulau Penyengat keSingapura dengan menaiki kapal Baginda yang bernama ‘Seri Daik’.

 Semasa Sultan Abdurrahman yang berada di Singapura, baginda telah membuat Kenyataan Akhbar di akhbar Singapura, The Straits Times pada 15 February 1911 mengenai perlucutan jawatan Baginda sebagai Sultan Kerajaan Riau Lingga, yang lakukan secara tidak adil kerana tuduhan yang dibuat oleh pehak Pemerintah Belanda mengenai pakatan Baginda dengan pehak lain yang mahu membangkan serta memerangi Pemerintah Belanda adalah tidak benar. Sultan Abdurrahman juga menyatakan bahawa helah pehak Belanda mahu mencalon cucunda Baginda yang berusia 10 tahun (Tengku Mahmud Bin Tengku Umar) sebagai Sultan, hanyalah satu muslihat untuk membolehkan pihak Pemerintah Belanda menguasai dan memindahkan seluruh kuasa keatas mereka bagi membolehkan mereka menguasi sepenuh nya pendapatan dan keuntungan yang diperolehi daripada cukai, perlombongan dan lain nya milik Kerajaan Riau Lingga.

Sultan Abdurrahman dan para Menteri Baginda seperti Raja Ali Kelana, Raja Khalid Hitam dan lainnya juga merancang di Singapura untuk mendapatkan bantuan daripada Turki dan Jepun untuk mengambil Kerajaan Riau Lingga daripada Pemerintah Belanda. Usaha usaha mengumpul dana pun dilakukan bagi menjayakan rancangan tersebut. Dalam pada itu, Pemerintah Belanda di Riau Lingga Kingdom telah membuat pengumuman untuk memberitahu Sultan Abdurrahman serta kerabat kerabat DiRaja yang berada di Singapura bahawa Pemerintah Belanda akan merampas segala harta harta mereka di Pulau Penyengat dan di Riau Lingga sekiranya mereka tidak kembali dan menguruskan harta harta mereka. Apabila Sultan Abdurrahman mendengar perkara ini, Baginda pun mengarahkan orang orang yang berada di Pulau Penyengat untuk membuka dan memusnahkan Istana Istana dan bangunan bangunan yang lain yang dimiliki oleh Sultan dan keluarga Binda serta kerabat kerabat DiRaja lain nya. Baginda juga mengarahkan menanam tanah tanah yang kosong di Pulau Penyengat – Riau dan di Daik – Lingga, yang mungkin akan dirampas oleh Pemerintah Belanda.

Apabila usaha Sultan Abdurrahman dan lain lain nya untuk mengumpul dana yang mencukupi, mereka pun menghantar Raja Khalid Hitam ke Jepun pada tahun 1911 untuk mendapatkan bantuan daripada Maharaja Jepun. Mereka juga menghantar Raja Ali Kelana ke Turki untuk mendapatkan bantuan daripada Sultan Empayer Othmania. Malangnya kedua dua usaha untuk mendapatkan bantuan daripada Turki dan Jepun itu tidak berjaya. Raja Khalid Hitam yang dihantar ke Jepun pada keli kedua pada tahun 1913, telah mangkat di Jepun sebelum berjaya bertemu dengan Maharaja Jepun. Dipercayai bahawa Raja Khalid Hitam telah mati diracun semasa berada di Jepun. Dengan itu harapan untuk pulang dan mengambil kembali Kerajaan Riau Lingga daripada Pemerintah Belanda menjadi musnah.

Kemudian pada tahun 1913 itu juga, Pemerintah Belanda pun membubarkan Kerajaan Riau Lingga serta sistem pemerintahnya dan menggantikan dengan sistem Pentadbiran Pemerintah Belanda dan mengangkat orang orang Riau yang setia kepada mereka untuk menjadi pegawai pegawai mereka.
Sultan Abdurrahman bersama keluarga serta kerabat kerabat terdekat Baginda terus tinggal di Singapura.

Raja Muhammad Tahir Bin Raja Abdullah mangkat pada tahun 1918.

Raja Ali Kelana dan keluarga nya telah berpindah ke Johor dan telah dilantik sebagai Syaikhul Islam Johor oleh Sultan Ibrahim dan memegang jawatan tersebut selama sekitar 13 years. Raja Ali Kelana mangkat dirumah nya Johor Bahru pada 4 December 1927.

Sultan Abdurrahman yang menetap di Singapura selama sekitar 29 tahun sejak datang dari Riau pada tahun 1911, telah mangkat dirumahnya di Singapura pada 28 December 1930.

Tengku Besar Umar dan keluarga nya telah berpindah ke Terengganu dan telah mangkat di Kuala Terengganu pada tahun 1939.

Sultan Abdurrahman Muazam Syah
Tengku Besar Umar Ibni Sultan Abdurrahman Muazam Syah

Gran Tanah Pulau Batam Bertarikh 29 Rabiul Awal 1118 Hijrah bersamaan 11 December 1890 masihi

Surat Kurnia dan Pemilikan Pulau Batam telah dikeluarkan oleh Seri Paduka Yang DiPertuan Muda Riau dan Lingga, Raja Muhammad Yusuf Ibni Raja Ali pada 29 Rabiul Awal 1308 hijrah bersamaan 11 December 1890 Masihi dan di kurniakan kepada putera putera baginda, Raja Abdullah (Tengku Besar) dan Raja Ali Kelana dan juga kepada saudara pupuan baginda, Raja Muhammad Tahir Bin Raja Haji Abdullah, seperti berikut:-

“Bahawa kita Seri Paduka Yang DiPertuan Muda Riau Dan Lingga serta daerah takluknya, sekelian menyatakan perihal tanah tanah yang di Pulau Batam yang telah jadi kurniaku kepada putera kita Raja Abdullah (Tengku Besar) dan kepada putera kita Raja Ali Kelana dan saudara kita Raja Muhammad Tahir Bin Al Marhum Yang DiPertuan Muda Riau Raja Haji Abdullah Al-Khalid. Dengan surat kita yang termaktub pada 29 haribulan Rabiul Akhir pada hari Rabu 1308 Hijrah, dan pada tanah itu telah semua di ________ Raja Ali dan Raja Muhammad Tahir yang tersebut itu dengan belanjanya dan ketetapan keduanya. Maka pada tarikh daripada ini, kita telah _____ haruslah ia melakukan sebagaimana yang telah kita izinkan itu. Kita kehendaki jika ada orang yang bukan bangsa anak negeri yang hendak ______ berusaha atau menyewa didalam kawasan tanah itu, hendaklah mereka itu dibawa kepada Pemerintah dan berjanji kepada kita sendiri. Adapun daripada segala faedahnya yang masih daripada perjanjian itu dan tiadalah Kerajaan mengambil akan dia hanya tetap jua kurnia dimiliki oleh tiga orang yang tersebut itu atau ahli waris nya adanya.”

Peta Gran Tanah Pulau Batam Bertarikh 29 Rabiul Awal 1118 Hijrah bersamaan 11 December 1890 masihi

***************

Petikan daripada Tulisan : Aswandi Syahri
Sumber: Website Pemerintah Kota Batam

“Mengimbangi perkembangan Singapura yang pesat sejak dibuka Inggris pada tahun 1819, pihak kerajaan Riau-Lingga juga mulai membukan pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya untuk berbagai kontrak dan konsesi. Perkembangan ini berhasil memancing sejumlah “penanaman modal asing” dan pengusaha-pengusaha kaya dari Singapura untuk membuka dan melebarkan usahanya ke Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya.

Disamping membuat kontrak dan membuka konsesi untuk pengusaha dan pemodal asing, Yang Dipertuan Muda Riau Raja Muhammad Yusuf juga memberikan kurnia bagian tanah tanah Batam kepada “pengusaha” tempatan yang berasal dari kaum kerabatnya. Sebuah contoh yang amat terkenal adalah kurnia tanah tanah di pulau Batam yang diberikan oleh Yang Dipertuan Muda Riau Raja Muhammad Yusuf kepada Raja Abdullah (Tengku Besar), Raja Muhamad Tahir, dan putranya yang bernama Raja Ali Kelana berdasarkan surat kurnia dari Yang Dipertuan Muda Riau Raja Muhammad Yusuf tanggal 29 Rabul Akhir 1308 Hijriah yang bersamaan dengan tanggan tanggal 11 atau 12 Desember 1890 Miladiah.

Dalam sebuah surat tanggal 8 Rabiul Awal 1316 Hijriah, bersamaan dengan 26 Juli 1898 Miladiah, “ditegaskan” kembali oleh Raja Muhammad Yusuf bahwasanya diatas tanah tersebut Raja Ali Kelana dan Raja Muhammad Tahir telah membuka usaha dengan menggunakan modal dan usahanya sendiri.Usaha apa yang dibuat oleh Raja Ali kelana dan Raja Muhammad Tahir di atas tanah kurnia tersebut? Apakah pada tanah yang dijelaskan pada dua surat tersebut sebuah pabrik batu bata yang kemudian menjadi milik Raja Ali Kelana didirikan? Belum ada bahan sumber yang dapat menjelaskan hal ini. Satu hal yang pasti, Song Ong Siang dalam sebuah bukunya menyebut seorang pengusaha Cina dari Singapura bernama Sam Ong Leong sebagai pemilik sebuah pabrik batu bata di pulau Batam. Apakah pabrik ini didirikan diatas atas tanah yang disewa Sam Ong Leong dari Raja Ali Kelana dan Raja Muhammad Tahir? Satu hal yang pasti, terdapat sebuah pabrik batu bata dengan nama Batam Brick Works di Batu Haji pulau Batam, terkenal dengan merek BATAM dan mempunyai kantor pusat di Singapur

Bahan sumber informasi terbaru tentang pabrik yang berlokasi di Batu Haji ini menyebutkan bahwa, “…pabrik batu bata Batam Brick Works telah lama berdiri, namun pendirinya tak mampu membuat sebarang keberhasilan. Setelah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya kepemilikan atas pabrik itu dibeli ole Raja Ali Kelana pada tahun 1896 [ “…The Batam Brick Works have been established for many years, but the founder was unable to make the business a sucess, and, after passing through many vicissitudes, the undertaking was purchased by Raja Alie the present owner, in 1896…”]
Dari siapa Raja Ali Kelana beli pabrik ini? Sulit untuk menjawab hal ini karena ketiadaan sumber yang dapat menerangkannya. Namun yang jelas, di tangan Raja Ali Kelana, pabrik penghasil batu bata dengan merek “BATAM” yang hampir bangkrut ini, berhasil bangkit sehingga mampu menghasilkan 30.000 batu bata dalam sehari dan bahkan mampu mengangkat nama Batam sebagai penghasil batu bata yang bermutu di kawasan Selat Melaka.

Perkembangan pabrik batu bata Batam Brick Works semakin pesat setelah nama perusahaan yang berkantor pusat di Singapura ini muncul dalam Singapore Straits and Directory pada tahun 1901. Sejak saat itu nama Batam Brick Works semakin terkenal sebagai perusahaan penghasil batu bata bermutu yang terbesar di gugusan Kepulauan Riau-Lingga dan negeri-negeri Selat.


Mutu batu bata produksi Batam Brick Works selalu memenangkan sejumlah pertandingan kualitas dan mutu batu bata di Singapura, Semanjung Melayu, dan kawasan Timur Jauh. Bahkan karena mutu batu batanya, perusahaan ini pernah mendapatkan award (penghargaan) dalam sebuah pameran di Hanoi dan Pulau Pinang pada tahun 1907.

Aktivitas Batam Brick Works dibawah Raja Ali Kelana berakhir ketika ia memutuskan untuk menjual persahaan itu kepada seorang pengusaha Cina di Singapura pemilik Sam Bee Brick Works, satu tahun menjelang pemakzulan Sultan Abdulraman dan Tengku besar kerajaan Riau-Lingga pada tanggal 10 Februari 1911.

Raja Ali Kelana

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah telah diputerakan pada 30 Julai 1959 di Istana Mangga Tunggal, Pekan, Pahang. Baginda merupakan paduka putera sulung Sultan Ahmad Shah, Sultan bagi negeri Pahang dan seluruh jajahan takluknya.

Latar belakang pendidikan awal Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku telah bermula di Sekolah Clifford, Kuala Lipis  pada tahun 1965. Kemudian Baginda telah menyambung persekolahan peringkat rendah di Sekolah Kebangsaan Ahmad, Pekan (1966-1969) dan Sekolah Rendah Kebangsaan St Thomas, Kuantan serta pengajian peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan St Thomas (1970-1974).

Dalam usia 16 tahun, Baginda kemudiannya berangkat melanjutkan pengajian ke Aldenham School, Elstree, Hertfordshire, UK pada tahun 1975-1977. Pengajian Baginda kemudiannya diteruskan dalam bidang ketenteraan di The Royal Military Academy Sandhurst, UK (1978 1979). Pada tahun 1980-1981, Baginda telah meneruskan pengajian peringkat diploma di Worcester & Queen Elizabeth College, UK dalam bidang International Relations And Diplomacy.

Pada 1 Julai 1975, Baginda telah dilantik sebagai Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang dan kemudiannya telah dimasyhurkan pada 23 Oktober 1977 di Istana Abu Bakar, Pekan. Dalam usia baru sahaja menjangkau 20 tahun, Baginda telah dilantik menjadi Pemangku Raja Pahang untuk tempoh lima tahun bermula pada 28 April 1979, iaitu selama tempoh ayahanda Baginda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah Ibni Al Marhum Sultan Abu Bakar Ri’ayatuddin Al Mu’adzam Shah menjadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-VII.

KDYMM Seri Paduka Baginda Tuanku telah bertemu jodoh dengan KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah iaitu puteri ketiga kepada Sultan Johor, Sultan Iskandar. Pengantin Diraja Pahang dan Johor ini telah diijab kabulkan pada 6 Mac 1986 di Masjid Sultan Abu Bakar, Johor dan Istiadat Membatalkan Air Sembahyang telah diadakan di Istana Bukit Serene. Hasil perkahwinan tersebut Baginda berdua telah dikurniakan dengan empat orang putera dan lima orang puteri.

Seperti kelazimannya, sebagai pewaris takhta, KDYMM Seri Paduka Baginda Tuanku telah didedahkan dengan bidang ketenteraan sejak dari awal lagi. Komitmen Baginda dalam bidang ketenteraan sangat terserlah sehingga dilantik sebagai Leftenan Muda, Royal Military Academy, Sandhurst, England dengan menerima pentauliahan oleh Queen Elizabeth II pada tahun 1980.

Baginda juga adalah Kapten bagi pasukan Kor Kavelri Diraja Malaysia dan dilantik menjadi Leftenan Kolonel, Rejimen 505 Askar Wataniah pada 1 Mei 1999. Sifat kepimpinan Baginda dalam bidang ketenteraan sentiasa dikagumi sehingga Baginda dilantik menjadi Kolonel, Rejimen 505 Askar Wataniah pada 1 Jun 2000 dan kemudiannya menjadiBrigadier Jeneral, Komander Rejimen 505 Askar Wataniah pada 1 April 2004.

KDYMM Seri Paduka Baginda Tuanku juga sangat aktif dalam bidang sukan. Antara bidang sukan yang diminati oleh Baginda adalah polo, bola sepak dan hoki. Baginda bukan sahaja aktif di dalam negara malahan juga di luar negara dan pernah mengetuai pasukan Polo Diraja Pahang dalam perlawanan antarabangsa di Windsor Polo Club, England serta mengambil bahagian dalam pertandingan di Singapura, Filipina, Brunei, Argentina, Amerika Syarikat, Sepanyol, Belgium dan Thailand. Kehebatan Baginda dalam sukan Polo terbukti apabila berjaya menggondol pingat emas pada temasya Sukan SEA ke-12 di Singapura pada tahun 1983.

Pencapaian Baginda dalam bidang sukan sangat terserlah sehinggakan Baginda diberi kepercayaan untumemegang beberapa jawatan penting  persatuan persatuan sukan didalam dan di luar negara.Antara jawatan yang pernah disandang adalah Presiden Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM), Ahli Majlis Persekutuan Bola Sepak ASEAN (AFF), Vice President of Asian Football Confederation. Baginda juga telah mencipta sejarah tersendiri apabila dipilih antara tiga Anggota Jawatankuasa Eksekutif Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (FIFA) mewakili Asia untuk penggal 2015-2019.

KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sangat sinonim dengan sifat sopan dalam menyantuni rakyat. Ini adalah hasil didikan penuh kasih sayang yang disemai sejak kecil lagi oleh Almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Sultan Abu Bakar serta bondanya, Almarhumah Tengku Ampuan Afzan Rahimahallah Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad.

Keprihatinan Baginda dan Tuanku Permaisuri dalam menyelami denyut nadi rakyat dapat dilihat dengan jelas bila mana Baginda sentiasa dilihat dengan segera bercemar duli untuk bertanya khabar, bertitah kata-kata semangat dan mengurniakan sumbangan peribadi setiap kali mendengar rakyat Baginda ditimpa bencana.

Sesungguhnya Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah adalah seorang raja yang berjiwa rakyat. Dengan keperibadian yang mulia dan legasi pemerintahan berpaksikan kata keramat ‘Raja dan rakyat berpisah tiada’ yang diwarisi daripada Paduka Ayahanda ini membuatkan Baginda Tuanku sangat disayangi rakyat jelata terutamanya rakyat negeri Pahang tanah tumpah darah Baginda.

Sumber: Portal Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Binti Almarhum AlMutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong telah diputerikan pada hari Jumaat, 5 Ogos 1960 di Istana Bukit Stulang, Johor Bahru, Johor. Tuanku Permaisuri ialah anakanda keempat kepada Almarhum Sultan Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail dan Enche’ Besar Khalsom Binti Abdullah.

Baginda menerima pendidikan awal di Sekolah Taman Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru (1962-1966), Sekolah Perempuan Rendah Sultan Ibrahim, Johor Bahru dan kemudiannya meneruskan pendidikan peringkat menengah di Sekolah Tun Fatimah (1973–1979). Seterusnya di antara tahun 1980 hingga 1986 Baginda telah mengikuti pelbagai kursus antaranya di Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim, Johor Bahru dan Kursus Sains Politik dan Kemasyarakatan di Universiti Kebangsaan Singapura.

Tanggal 6 Mac 1986 menyaksikan satu detik bersejarah telah tercipta apabila KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong selamat diijab kabulkan dengan KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah. Pada masa itu, KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong adalah Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang. Seterusnya Baginda Permaisuri dimasyhurkan sebagai Tengku Puan Pahang yang ketika itu puteri kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong VIII Almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail. Perkahwinan bahagia Baginda berdua menjadi lebih sempurna dengan kehadiran sembilan anakanda iaitu empat putera dan lima puteri sebagai tanda pengikat kasih pasangan diraja.

KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sangat meminati kerja-kerja kreatif seperti menjahit dan menenun. Baginda telah mengangkat Tenun Pahang dengan memasyhurkannya sebagai Tenun Pahang Diraja. Perkembangan industri ini dipantau rapi melalui Badan Penasihat Pembangunan Tenun Pahang Diraja. Baginda juga telah berkenan menubuhkan Institut Kemahiran Tenun Pahang Diraja Tengku Ampuan Besar Meriam bagi melatih golongan muda khasnya untuk memartabatkan Tenun Pahang Diraja di Kompleks Budaya dan Kraftangan Pulau Keladi pada 2010 selain turut mengasaskan Yayasan Tenun Pahang Diraja. Selain itu, Baginda juga telah mengasaskan projek Tenun Pahang Diraja yang diusahakan di Penjara Penor, Pahang. Malah, Baginda turut menubuhkan syarikat menghasil dan menjual kain tenun yang dikenali sebagai CHEMINAHSAYANG.

KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong cukup pakar dalam bidang seni jahitan, mengait, jahitan silang (cross stitch) dan sulaman. Kepakaran dan bakat semulajadi yang dianugerahkan kepada Baginda amat dikagumi dan menjadi inspirasi kepada semua wanita.

Justeru, Baginda berbesar hati berkongsi kepakaran itu dengan menubuhkan Kelab jahitan di Kuantan pada awal tahun 1990-an dalam usaha mengajar teknik seni jahitan yang lebih halus. Inisiatif Baginda menubuhkan pusat jahitan melalui Pertubuhan Perkumpulan Perempuan (WI) pada tahun 2006 membuka lembaran baharu kepada golongan wanita untuk belajar menjahit demi menambah pendapatan. Baginda Tuanku Permaisuri juga terkenal dengan kemahiran memasak pelbagai jenis sajian. Atas minat yang sangat mendalam terhadap bidang masakan ini, Baginda telah menubuhkan Sekolah Masak Tunku Azizah WI Negeri Pahang serta berjaya menghasilkan buku resipi ‘Air Tangan Tengku Puan Pahang’ pada 2005 dan dua buku resipi lain iaitu ‘Air Tangan Tengku Puan Pahang – Masakan Tradisional Pahang’ dan ‘Air Tangan Tengku Puan Pahang – Manisan Tradisional Pahang’ pada 2018. Selain itu, Baginda juga telah dilantik sebagai Penaung Diraja Persatuan Jurumasak Pantai Timur dan Malaysia.

Baginda Tuanku Permaisuri turut bergiat aktif dalam aktiviti persatuan beruniform Pandu Puteri dan telah dilantik memegang beberapa jawatan di peringkat nasional mahupun antarabangsa. Antara jawatan yang pernah disandang oleh Baginda adalah Yang Dipertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia (PPPM) cawangan Pahang, Naib Yang Dipertua PPPM Peringkat Kebangsaan (1999-2011).

Pada tahun 2005, Baginda telah dilantik sebagai Penaung Diraja, Friends of Asia Pacific WAGGGS (FAPW) yang membabitkan keahlian merangkumi 27 buah negara di Rantau Asia Pasifik. Atas komitmen Baginda dalam memartabatkan golongan wanita pula, Baginda dilantik sebagai Presiden Serantau untuk Asia Tenggara dan Timur Jauh bagi Persatuan Wanita Desa Sedunia dari tahun 2010 hingga 2016. Sebelum itu Baginda adalah Timbalan Presiden Persatuan Wanita Desa Sedunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tahun 2007 hingga 2010. Sebagai Ahli Lembaga Pengarah The Olave Baden-Powell Society iaitu satu pertubuhan wanita yang berpengaruh di seluruh dunia, Baginda bertekad mengembangkan potensi anak-anak gadis dan wanita ke persada antarabangsa dalam bidang Pandu Puteri.

Pada tahun 1989, Baginda dilantik sebagai Presiden Women’s Institute of Pahang yang menjadi organisasi wanita pertama yang ditubuhkan di negara ini. Baginda telah membawa persatuan ini sehingga ke peringkat antarabangsa dan didaftarkan sebagai ahli Associated Country Women of the World (ACWW), Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menggabungkan 10 juta ahli dari 70 buah negara seluruh dunia.

Sebagai Presiden Serantau dan Timbalan Presiden Jawatankuasa Bangsa-Bangsa Bersatu Baginda telah menghadiri lima persidangan sedunia Persatuan Wanita Desa Dunia di Tasmania, Australia; Arkansas, Amerika Syarikat; Finland, India, United Kingdom dan beberapa persidangan serantau. Baginda turut dinamakan sebagai calon Presiden ACWW pada persidangan di  Melbourne, Australia yang dijadualkan pada April 2019. Namun Baginda terpaksa menarik diri kerana komitmen Baginda ketika ini.

Baginda juga bertekad untuk membantu wanita yang mempunyai masalah untuk memperoleh cahayamata dengan menubuhkan Yayasan Fertiliti Tunku Azizah (TAFF) pada tahun 2004. Sehingga kini seramai 493 pasangan telah mendapat manfaat daripada penajaan prosedur perubatan yang dibiayai sepenuhnya oleh TAFF dan 115 bayi telah berjaya dilahirkan menerusi kaedah ini.

Sesuai dengan pepatah ‘Raja dan Rakyat Berpisah Tiada’, Baginda sering mengetepikan protokol setiap kali bercemar duli turun padang menyantuni rakyat yang ditimpa musibah. Baginda juga tidak menghiraukan kedudukan tinggi Baginda dalam hierarki Negara dengan melawat dan membuat aktiviti bersama-sama penghuni tirai besi. Maka tidak hairanlah jika KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah mendapat jolokan ‘Permata Hati Rakyat’.

Sumber: Portal Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI 

DULI YANG MAHA MULIA SULTAN IBRAHIM IBNI ALMARHUM SULTAN ISKANDAR

SULTAN YANG DIPERTUAN BAGI NEGERI DAN JAJAHAN TAKLUK JOHOR DARUL TA’ZIM, D.K (JOHOR), D.K (PERAK), D.K (KELANTAN), D.K. (PERLIS), D.K (SELANGOR), D.K (NEGERI SEMBILAN),
D.K (TERENGGANU), D.K.M.B. (BRUNEI), S.P.M.J, S.S.I.J, S.P.M.T, S.M.N, S.P.M.K, S.P.M.P, P.I.S

Diputerakan pada 22 November 1958 Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim dididik dan diasuh untuk menjadi seorang Raja yang cerdik, berpengetahuan, berwibawa dan berdaulat. Tuanku mengikuti jejak langkah kesultanan sebelum baginda dengan melibat diri dalam aktiviti ketenteraan, pengurusan dan pentadbiran yang dijadikan asas untuk membina semangat juang, disiplin, kepimpinan dan perwatakan. Kepimpinan Tuanku terserlah apabila setelah tamat persekolahan Tuanku dilantik sebagai platun komander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi. Kemudiannya di atas jemputan khas Tuanku mengambil bahagian dalam latihan ketenteraan untuk pegawai muda di Fort Benning, Georgia USA. Selain dari itu Tuanku juga menjalani latihan ‘airborne‘ dan ‘ranger‘ untuk pegawai infantri. Selepas berehat dua bulan, Tuanku meneruskan latihan ‘American Special Forces‘ dan ‘Pathfinder’ dimana Tuanku telah membuat 19 terjunan payung terjun, lapan darinya pada waktu malam. Tuanku dipilih dan ditauliahkan sayap dan dijadikan sebagai seorang komando. Tuanku juga ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL (tentera laut dan darat). Selain itu Tuanku melakukan beberapa penerjunan di Bandung Indonesia sebelum ditauliahkan sebagai ahli kehormat Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) Indonesia.

Sekembalinya ke Johor, Tuanku dilantik sebagai Timbalan Pegawai Pemerintah Askar Timbalan Setia Negeri. Dalam masa yang sama Tuanku menjalani latihan juruterbang helikopter dengan Tentera Udara DiRaja Malaysia. Dengan kecekapan yang ditunjukkan Tuanku dibenarkan mengendalikan penerbangan helikopter perseorangan. Dengan kesungguhan dan ketabahan, Tuanku berjaya lulus satu kursus lebih awal dari peserta lain. Tuanku dikurniakan dan menerima sayap pada 26 April 1982 dari Sultan Iskandar dalam satu upacara perbarisan dalam mana Tuanku menjadi ketuanya.

Tuanku juga menyertai selama tiga bulan latihan tentera laut di Pengkalan Tentera Laut DiRaja Malaysia di Lumut, sekaligus melengkapkan Tuanku sebagai pegawai tentera darat, laut dan udara.

Bagi mengimbangi latihan ketenteraan dan untuk menjadikan Raja yang berwibawa dan dihormati, Tuanku meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts USA. Tuanku menyertai dan melengkapi dua kursus, ‘Southeast Asian Strategic Studies’ dan ‘International Laws of the Seas’.

Tuanku berkhidmat dengan Kerajaan Negeri Johor dan ditempatkan di antara lain di Pejabat Setiausaha Kerajaan, Pejabat Perbendaharaan, Pejabat Tanah, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian untuk mempelajari selok belok pengurusan dan pentadbiran negeri.

Tunku Ibrahim dilantik sebagai Waris apabila Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar menaiki takhta kerajaan Johor dan dimasyurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981. Mulai 25 April 1984 hingga 25 April 1989 Tunku Mahkota Tunku Ibrahim dilantik sebagai Pemangku Raja semasa Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar diangkat sebagai Yang DiPertuan Agong. Tuanku memanfaatkan tempoh sebagai Pemangku Raja untuk menimba ilmu pengetahuan berkaitan urusan negeri serta berdamping dengan rakyat.

Tunku Mahkota Tunku Ibrahim dimasyurkan sebagai Sultan Johor pada 23 Januari 2010 di atas kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar.

Tuanku mendirikan rumah tangga dengan Duli Yang Maha Mulia Raja Zarith Sofiah Binti Almarhum Sultan Idris Shah dan dikurniakan lima orang putera dan puteri, iaitu:

  1. DYAM Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor
  2. YAM Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah Binti Sultan Ibrahim
  3. YAM Tunku Idris Iskandar Ismail Abdul Rahman Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Temenggong Johor
  4. YAM Tunku Abdul Jalil Iskandar Ibrahim Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Laksamana Johor
  5. YAM Tunku Abdul Rahman Hassanal Jeffri Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Panglima Johor
  6. YAM Tunku Abu Bakar Mahmood Iskandar Ibrahim Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Putera Johor

DYMM Tuanku Sultan Ibrahim mempunyai banyak keistimewaan dan pencapaian yang membanggakan, selain keperibadian yang menawan hati rakyat. Sultan yang berjiwa rakyat ini cukup sinonim dengan Program Kembara Mahkota Johor, aktiviti yang berteraskan kerja sosial yang diilhamkan oleh DYMM Tuanku Sultan Ibrahim sejak 2001 ketika Tuanku menjadi ‘Tunku Mahkota Johor’. Program Kembara Mahkota Johor dengan konvoi motosikal berkuasa tinggi dijadikan acara tahunan yang disertai YAB Menteri Besar dan pegawai-pegawai Kerajaan Negeri, bagi melaksanakan pelbagai projek kebajikan sepanjang laluan konvoi disemua 10 daerah di negeri Johor. DYMM Tuanku Sultan Ibrahim juga turut membabitkan ahli keluarganya, Duli Yang Maha Mulia Raja Zarith Sofiah Binti Almarhum Sultan Idris Shah dan putera puteri Tuanku menyertai program mesra rakyat ini.

Dalam Kembara Mahkota pertama yang diadakan pada 2 hingga 4 Julai 2001, penjelajahan tiga hari dua malam, diiringi oleh 28 buah motosikal berkuasa tinggi, menyusuri setiap pelosok negeri merangkumi lapan daerah di negeri Johor sejauh kira-kira 870 kilometer. Ekspedisi bermotosikal yang julung kali diadakan itu bertujuan mendekatkan istana dengan rakyat selain mempromosikan industri pelancongan. Lantaran keberkesananya, Tunku Mahkota ketika itu mengumumkan Kembara Mahkota Jelajah Johor, dijadikan acara tahunan dan meletakkan matlamat menjadikannya sebagai program amal bagi membantu golongan kurang bernasib baik.

Tunku Mahkota ketika itu bertitah, Kembara Mahkota Jelajah Johor juga bermatlamat memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Menerusi ekspedisi ini, DYAM Tunku Mahkota dapat melihat kesetiaan pelbagai kaum termasuk Melayu, Cina dan India menyambut ketibaannya di merata tempat. Siri kedua program ini berlangsung selama empat hari dan tiga malam iaitu pada 25 hingga 28 Mac 2002 merentasi tujuh daerah dengan lebih 15 destinasi sejauh 1002 kilometer melalui jalan raya.

Siri ketiga Kembara Mahkota tahun 2003, yang berlangsung selama empat hari tiga malam mulai 8 hingga 11 Mei, meneruskan tumpuan terhadap kerja amal dan kebajikan, antaranya Tunku Mahkota Johor telah menyumbangkan komputer, pakaian dan basikal kepada murid-murid miskin di luar bandar. Melalui Kembara Mahkota, rakyat merasakan bertuah bernaung di bawah institusi istana Johor yang sentiasa memberi perhatian terhadap soal kebajikan, kesejahteraan dan kepentingan pendidikan rakyat. Kembara Mahkota juga memberi faedah besar kepada Kerajaan Negeri dan seluruh rakyat Johor. Para pemimpin negeri dan pegawai-pegawai kerajaan yang mengambil bahagian dalam acara berprestij ini, dapat melihat sendiri dan mengumpul maklumat mengenai aspirasi dan keperluan rakyat secara lebih jelas. Berbekalkan pengalaman yang dilalui dan maklumat yang diperolehi, mereka berupaya melaksanakan dasar-dasar pembangunan yang benar-benar memberi manfaat kepada rakyat yang tinggal di luar bandar.

DYAM Tunku Ibrahim ibni Sultan Iskandar setelah menyelesaikan penjelajahan siri ketiga tahun 2003 sejauh 1,116 kilometer, bertitah:

Saya tidak menjangka sambutan rakyat yang begitu hangat di setiap persinggahan. Saya amat terharu melihat rakyat keluar beramai-ramai menyambut saya serta rombongan. Sesungguhnya saya amat tersentuh dengan sambutan hangat yang telah diberikan oleh rakyat. Pada mulanya saya hanya ingin meneruskan tradisi mulia Ayahanda saya, Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor untuk menziarah rakyat jelata di segenap pelusuk negeri. Sambutan luar biasa yang telah diberikan oleh rakyat Johor telah menguatkan azam saya untuk meneruskan program Kembara Mahkota Johor. Program ini menjadi satu acara tahunan yang saya sentiasa nanti-nantikan sebagai salah satu cara untuk saya berdamping rapat dengan rakyat jelata.

Kini, Kembara Mahkota Johor telah pun berlangsung selama empat belas tahun, melalui laluan darat (motosikal, pacuan 4 roda, keretapi dan bas), jalan air (bot dan kapal).

Pada 5 Febuari 2012, DYMM Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar telah bertitah memperkenankan Bandar Muar (Bandar Maharani) menjadi Bandar Diraja ketika Tuanku menghadiri sambutan Maulidur Rasul SAW peringkat negeri Johor di Masjid Sultan Ibrahim, Bandar Maharani, Muar. Terdapat beberapa sebab DYMM Sultan Johor bertitah bahawa Bandar Maharani akan diisytiharkan sebagai Bandar Diraja.

Bandar Maharani adalah bandar kedua terpenting selepas Bandaraya Johor Bahru. Terletaknya Istana Tanjung yang menjadi Istana Persemayaman ketika Tuanku berangkat ke Bandar Maharani. Di Bandar Maharani, semenjak Almarhum Sultan Abu Bakar, diadakan beberapa kali sambutan Hari Keputeraan Sultan dan Istiadat Penganugerahan Bintang Kebesaran. Hubungan istana di Johor Bahru yang begitu rapat dan akrab dengan daerah Muar membawa kepada pengisytiharaan Bandar Muar oleh Almarhum Sultan Abu Bakar pada 12 Ogos 1887 sebagai Bandar Maharani yang bermaksud ‘Bandar Permaisuri Sultan’ merujuk kepada Maharani Fatimah.

Semenjak bandar Muar dibuka pada tahun 1884. Baginda Sultan Abu bakar dan DYMM Sultan-sultan selepasnya sering berangkat ke Muar. Kerabat-kerabat Diraja semenjak pembukaan Muar dilantik mentadbir Muar, antaranya YM Ungku Sulaiman, YM Ungku Abdul Majid, YM Tunku Temenggung Ahmad dan YM Ungku Mohd Khalid. Pemilihan Bandar Maharani sebagai Bandar Diraja kerana Tuanku menggemari suasana bandar yang tenteram dan harmoni. Dalam satu istiadat yang bersejarah, DYMM Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar telah mengisytiharkan Bandar Maharani sebagai Bandar Diraja Johor pada 24 November 2012, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan DYMM Tuanku pada 22 November 2012.

DYMM Sultan Ibrahim sangat berminat dalam bidang sukan, khususnya polo yang telah membawa baginda menyertai kejohanan sehingga ke peringkat antarabangsa. Turut menjadi kegemaran Tuanku ialah sukan tenis, luncur layar, menembak, memandu dan payung terjun. Tuanku juga telah mencipta sejarah memperolehi Lesen Memandu Kereta Api Kelas 26 setelah menyempurnakan acara pusingan lokomotif seberat 86 tan menggunakan alat ‘turn table’. Tuanku juga telah menerima pengiktirafan daripada Malaysia Book Of Records (MBOR) sebagai Sultan pertama memandu kereta api secara rasmi. Majlis penyampaian lesen memandu kereta api ini disempurnakan oleh Dr. Aminuddin Adnan, Presiden Kereta Api Tanah Melayu Bhd (KTMB) pada 29 Jun 2010 di Stesen Kereta Api Gemas.

Sifat-sifat kepimpinan, ketokohan dan keperibadian yang menawan hati rakyat ini telah menjadikan DYMM Tuanku seorang sultan yang amat disenangi dan disayangi oleh seluruh rakyat Negeri Johor.

DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SHARAFUDDIN IDRIS SHAH ALHAJ IBNI ALMARHUM SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH ALHAJ

Sultan dan Yang Dipertuan Negeri Selangor Darul Ehsan Serta Segala Daerah Takluknya, D.K.,D.M.N.,D.K.(Terengganu).,D.K.(Kelantan).,D.K.(Perak)., D.K.(Perlis)., D.K.(Negeri Sembilan)., D.K.(Kedah)., D.K.(Johor)., S.P.M.S.,S.S.I.S.,S.P.M.J.

Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj dimasyhurkan sebagai Sultan Selangor ke 9 pada 22 November 2001 bersamaan dengan 6 Ramadhan Tahun 1422 Hijrah. Pemasyhuran Baginda adalah berikutan kemangkatan Padukan Ayahanda Baginda Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj pada 21 November 2001. Baginda kemudiannya ditabal dan dimahkotakan dengan penuh Adat Istiadat Diraja di Balairung Seri, Istana Alam Shah, Klang dalam Istiadat Pertabalan dan Kemahkotaan pada 8 Mac 2003 bersamaan dengan 5 Muharram 1424 Hijrah.

Baginda adalah putera sulong D.Y.M.M. Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj dan Y.M.M Paduka Bonda Raja Selangor, Raja Saidatul Ihsan binti Tengku Badar Shah. Baginda diputerakan di Istana Jemaah, Klang yang kini dikenali sebagai Kolej Islam Sultan Alam Shah, Klang pada 24 Disember 1945. Pada September 1960 ketika Baginda berusia 15 tahun, Baginda telah diisytiharkan sebagai Raja Muda Selangor. Istiadat Mengangkat Sumpah dan Menjunjung Duli sebagai Raja Muda ke 8 telah diadakan pada tahun 1970 di Istana Alam Shah.

Baginda telah dikurniakan dengan dua orang Puteri iaitu Y.A.M Tengku Zerafina dan Y.A.M Tengku Zatashah, dan seorang Putera, D.Y.T.M. Tengku Amir Shah, Raja Muda Selangor.

Baginda telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Raja Muda, Kuala Lumpur dan St.John Institution, Kuala Lumpur dari tahun 1954 hingga 1959. Pada tahun 1960, Baginda melanjutkan pelajaran ke Perth, Australia hingga tahun 1964 dan meneruskan pelajaran Baginda di England hingga ke tahun 1968. Pada tahun yang sama Baginda kembali ke tanah air dan berkhidmat di dalam Pentadbiran Kerajaan di mana perkhidmatan pertama Baginda di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Daerah Kuala Lumpur dan Jabatan Polis Diraja, Kuala Lumpur yang membolehkan Baginda memperolehi pengalaman dan pengetahuan yang begitu kuas di dalam bidang pentadbiran.

Baginda telah dilantik buat pertama kalinya sebagai Pengerusi Jemaah Pemangku Raja pada 23 Februari hingga 20 September 1969 semasa Paduka Ayahanda Baginda berangkat ke England. Baginda telah beberapa kali dilantik sebagai Pemangku Raja Selangor dari masa ke semasa, dari tahun 1972 hingga tahun 1997. Pada 24 April 1999, Baginda telah dilantik sebagai Pemangku Raja Selangor sekali lagi apabila Paduka Ayahanda Baginda dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-11.

Baginda telah membuat beberapa lawatan rasmi ke Daerah-daerah untuk melihat pembangunan dan juga masalah-masalah setempat yang dihadapi oleh rakyat Baginda dan beramah mesra dengan mereka. Baginda juga telah beberapa kali merasmikan Mesyuarat Pembukaan Persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor pada tahun 1972, 1974, 1989, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005.

Baginda telah dianugerahkan Darjah Kerabat (Yang Amat Dihormati) Selangor pada tahun 1973 dan Darjah Kebesaran Pertama, Seri Paduka Mahkota Johor (S.P.M.J.) pada tahun 1975. Baginda juga telah dianugerahkan Darjah-Darjah Kerabat dari Negeri Terengganu, Kelantan, Perak, Perlis, Negeri Sembilan dan Kedah.

Baginda adalah pemegang pertama Darjah Kebesaran Dato’ Setia – Sultan Sharafuddin Idris Shah (S.S.I.S) yang Baginda zahirkan pada tahun 2002. Baginda telah dianugerahkan Darjah Kebesaran-Darjah Utama Seri Mahkota Negara (D.M.N.) oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa Pertabalan dan Kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia sebagai Sultan Selangor ke 9 pada 8 Mac 2003.

Dalam bidang ketenteraan, Baginda telah ditauliahkan sebagai Mejar Kehormat Tentera Darat (Wataniah) Malaysia pada tahun 1974 dan Komander Kehormat Sukarelawan Pasukan Simpanan Tentera Laut Diraja Malaysia pada tahun 1998. Pada tahun 2002, Baginda telah dilantik sebagai Kepten Yang Dipertua Tentera Laut Diraja Malaysia.

Baginda amat berminat di dalam aktiviti sukan termasuk sukan lasak seperti mendaki gunung, memandu kereta antik jarak jauh dan belayar mengelilingi dunia dengan kapal S.Y.JUGRA. Baginda mendapat pengiktirafan sebagai Putera Inspirasi dan banyak lagi pengiktirafan yang dianugerahkan kepada Baginda berkaitan dengan “maritime”. Baginda dilantik sebagai Penaung kepada Persatuan-Persatuan Sukan dan Seni.

Hobi Baginda adalah membaca, belayar, fotografi, mengumpul setem serta sampul surat Hari Pertama, mengumpul “vintage cars” dan mengumpul senjata tradisi orang-orang Melayu. Pada 9 November 1998, Baginda telah berjaya melancarkan buku pertama Baginda iaitu “Peking to Paris”. Pada tahun 1976, Baginda telah dilantik sebagai “Honorary Member Of The Philatelic Society” di Malaysia. Yayasan Antarabangsa Rotary telah menganugerahkan “Paul Harris Fellow” kepada Baginda. Pada tahun 1998, Baginda telah menerima anugerah tertinggi dari Persatuan Pengakap Malaysia iaitu “Pingat Semangat Padi”. Pada tahun 1989, Baginda telah dilantik sebagai “Honorary Life Commodore” oleh Pelayaran Diraja Selangor “Royal Selangor Yacht Club”. Baginda berminat di dalam bidang seni dan telah mengumpul banyak lukisan-lukisan tempatan dan Baginda telah dilantik sebagai Pengerusi Galeri Shah Alam pada tahun 1991. Pada tahun yang sama juga Baginda telah dilantik sebagai Pengerusi Lembaga Amanah Yayasan Seni Selangor Darul Ehsan. Pada 11 Mei 2000, Baginda telah dilantik sebagai “Fellow of The Chartered Institute Of Transport”. Pada 25 Mei 2000, Baginda telah dilantik sebagai “Pro Canselor” UiTM dan pada 31 Mac 2001, Baginda telah dianugerahkan Darjah Kehormat Doktor Pentadbiran Awam. Pada 1 April 2002 Baginda telah dilantik sebagai Canselor Universiti Putra Malaysia.

Pencapaian tertinggi di dalam kegiatan sukan lasak ialah apabila nama Baginda telah terukir di dalam “Malaysia Book of Records” sebagai “The First To Sail Around The World” dan “The First To Complete Peking-Paris Motor Challenge” pada tahun 1998.

Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor adalah seorang insan yang peka di dalam perkembangan semasa. Baginda selalu memberi idea yang bernas di dalam mengatasi masalah-masalah kemanusiaan. Di dalam bidang agama pula Baginda sering bertitah di masjid-masjid menasihatkan rakyat jelata agar benar-benar mengikut ajaran Islam dengan penuh keyakinan. Baginda adalah seorang Raja yang berjiwa rakyat dan menitikberatkan kemajuan rakyat Baginda dalam semua bidang termasuklah ekonomi, sosial dan alam sekitar.

MASJID Agung Sultan Mahmud Riayat Syah di Batam diresmikan pengunaan nya pada 20 September 2019.

TABLIGH Akbar Kemilau Muharram 1441 H yang menandai peresmian penggunaan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, Jumat (20/9/2019) sukses digelar. Puluhan bahkan ratusan ribu jemaah berpakaian putih-putih hadir penuh kesyukuran.

Walikota Batam H Muhammad Rudi (HMR) mengucapkan apresiasi setimggi-tingginya kepada masyarakat Batam khususnya dan Kepri umumnya. Bahkan juga ribuan warga mancanegara, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam yang sudah jauh-jauh hadir.

Pesan tersebut disampaikan HMR melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra yang juga Ketua Umum Tabligh Akbar Yusfa Hendri.

“Beliau menghaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan atas dukungan bapak/ ibu sekalian sehingga acara Tabligh Akbar Kemilau Muharram, dan Jumat Perdana, sempena Peresmian Penggunaan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah dapat terselenggara dengan lancar,” kutip Yusfa.

Namun demikian, pemyelenggaraan even ini bukan berarti tak ada kekurangan. “Beliau juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh undangan, jemaah dan majelis jemputan atas segala kekurangan dan kelalaian panitia,” lanjut mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam ini.

Kekurangan tersebut, lanjut Yusfa, misal dalam hal ketidak tepatan dalam memposisikan para undangan, maupun kekurangan dalam hal lainnya selama acara.

Walikota HMR berharap, berbagai kekurangan dan kelemahan panitia semoga tidak menodai niat ikhlas kita dalam memakmurman masjid kebanggaan Batam ini.

“Semoga sumbangsih dan dukungan yang telah bapak/ibu berikan menjadi amal ibadah dan Allah beri ganjaran pahala yang berlipat ganda. Aamiin,” tutup mantan Kabag Humas Pemko Batam tersebut.

***

MASJID Agung Sultan Mahmud Riayat Syah hadir sebagai destinasi wisata religi di Kota Batam. Masjid terbesar di Sumatra yang didirikan Walikota Batam H Muhammad Rudi (HMR) ini, memiliki berbagai pesona, salah satunya adalah menara pandang setinggi 99 meter.

Berdasarkan liputan yang kami lansir dari Batam Pos, menara masjid setara 15 lantai tersebut, terbuka untuk umum yang ingin melihat keindahan Batam dari ketinggian.

Untuk bisa masuk, para pengunjung yang ingin menikmati keindahan dari menara pandang di masjid berlapis marmer tersebut, dipungut infaq Rp5 ribu perorang.

“Sebenarnya biaya masuk itu dianggap sebagai infaq dan akan digunakan sebagai biaya operasional menara pandang itu sendiri,” ujar operator menara pandang Masjid Mahmud Riayat Syah, Supri, kepada batampos.co.id, Rabu (4/12/2019).

Supri merinci biaya tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran listrik, perawatan dan kebersihan menara pandang.

Kata dia, sebenarnya saat ini menara pandang masih dalam proses pengerjaan.

“Masih banyak fasilitas yang akan ditambah di dalam menara, seperti penambahan AC,” paparnya.

Menurutnya, pengunjung dapat menikmati keindahan Batam melalui menara pandang setiap hari. Mulai pukul 10:00 WIB hingga 17:00 WIB.

“Kemungkinan untuk kedepannya, kita akan buka menara pandang ini dari pukul 10.00 pagi sampai 10.00 malam,”

katanya.Menurutnya, kapasitas menara pandang maksimal dapat dimasuki 30 orang.

“Biasanya yang ramai itu hari Sabtu dan Minggu, dan kalau ramai kami membatasi setiap pengunjung yang naik selama 5 menit saja,” pungkasnya.

Ziarah Ke Makam Keluarga Raja Isa Bagi Mengenang Jejak Historis Batam Sempena Hari Jadi Kota Batam ke 190 Tahun

Walikota Batam H Muhammad Rudi (HMR) dan Wakil Walikota Batam H Amsakar Achmad (HAM), dan Sekretaris Daerah Kota Batam H Jefridin, bersilaturahmi dalam rangka do’a sekaligus ziarah ke makam zuriat Raja Isa yang juga dikenali sebagai Nong Isa, Selasa (17/12/2019) mulai pagi hingga siang.

Sebelum ziarah dilakukan, sempat diulas sejarah singkat penetapan Hari Jadi Batam itu dibacakan zuriat Nong Isa dalam acara Tahlilah dan Do’a Bersama Ziarah Makam Zuriat di Masjid At-Taqwa Nongsa Pantai.

Mewakili keluarga besar Zuriat Nong Isa, Raja Abdul Gani menyampaikan ucapan terimakasih setingginya kepada Walikota, Wakil Walikota Batam dan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Batam yang telah melibatkan keluarga besar Zuriat dalam kegiatan hari ini.

Selain membacakan sejarah, juga dilakukan pemotongan nasi besar oleh Walikota Batam, Muhammad Rudi yang diserahkan kepada perwakilan keluarga besar Zuriat Nong Isa.

Dalam kesempatan ini, HMR menyampaikan ucapan terimakasih kepada Zuriat dan orang tua yang tinggal di Nongsa dan seluruh masyarakat di Kota Batam.

Memaknai Hari Jadi Batam menurut HMR, harus melihat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Mengajarkan kepada anak-anak terkait jerih payah pendahulu yang telah berjuang membangun Batam.Turut hadir istri Walikota Batam Hj Marlin Agustina Rudi, istri Sekda Batam Hj Hariyanti Jefridin, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam, Anggota DPRD Kota Batam, dan Asisten Setdako serta pimpinan OPD di lingkungan Pemko Batam.

***

Mengenal Raja Isa dan Administrasi Pemerintahan Pertama di Pulau Batam.

NAMA Raja Isa atau Nong Isa juga identik dengan Batam. Bahkan penetapan Hari Jadi Batam tanggal 18 Desember 1829 dikaitkan dengan Raja Isa alias Nong Isa.

Dalam tradisi masyarakat Melayu, termasuk keturunan Bugis di Kerajaan Riau-Lingga, seorang anak lazimnya memiliki nama timang-timang atau nama kecil. “Nong” dalam terminologi Melayu berarti anak lelaki sulung. Sedangkan “Isa” adalah nama.

“Nong Isa” merupakan nama timang-timang atau nama kecil Raja Isa yang merupakan putra sulung Yang Dipertuan Muda V Raja Ali ibni Daeng Kamboja ibni Daeng Parani. Toponim “Nongsa” berasal dari singkatan “Nong Isa”.

Nongsa itulah kemudian menjadi nama kampung di Pulau Batam yang dibangun Nong Isa bersama kaum kerabatnya orang Melayu dan Bugis yang datang dari pusat Kerajaan Riau-Lingga.

Semasa pemerintahan Sultan Abdul Rahman Muazam Syah I dan Yang Dipertuan Muda VI Raja Jaffar, Raja Isa diberi kuasa sebagai pemegang perintah (pemimpin) atas Nongsa (Pulau Batam) dan rantau sekitarnya.

Surat perintah bertanggal 22 Jumadil Akhir 1245 Hijrah atau bertepatan dengan 18 Desember 1829 Masehi tersebut dikeluarkan oleh Comisaries Jenderal sekaligus Residen Riau atas nama Sultan Abdul Rahman Muazam Syah I.

Sejak itulah ada pemerintahan sebagai wakil Kerajaan Riau-Lingga di Batam. Momentum awal adanya wakil pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga di Pulau Batam ini kemudian dijadikan oleh pemerintah Kota Batam sebagai dasar penetapan Hari Jadi Batam.

Penetapan Hari Jadi Batam yang jatuh pada 18 Desember tersebut mengacu pada tanggal dikeluarkannya surat mandat yang diberikan kepada Raja Isa alias Nong Isa sebagai pemegang perintah atau pemimpin di Nongsa yang termasuk dalam wilayah Pulau Batam.

Sejak Raja Isa atau Nong Isa diberi kuasa sebagai pemimpin di Nongsa atau Pulau Batam, kawasan ini mulai berkembang, pemerintahan pun tertata, penduduk terus bertambah, permukiman dan perkebunan juga berkembang sehingga Nongsa dan Pulau Batam sekitarnya kian ramai.

Semangkatnya Raja Isa alias Nong Isa pada 1831, Nongsa, termasuk Pulau Batam dan sekitarnya yang berada dalam wilayah Kerajaan Riau-Lingga, terus berkembang.

Administrasi pemerintahan pun terus ditata. Hingga 1882, kawasan kepulauan Batam telah terbentuk menjadi tiga bagian yang masing-masing memiliki pemerintahan terpisah yang disebut Wakilschap sebagai wakil Yang Dipertuan Muda X Raja Muhammad Yusuf al-Ahmadi.

Pertama Wakilcshap Nongsa. Kawasannya adalah Nongsa dan sekitarnya yang wilayahnya dipisahkan muara Sungai Ladi di pantai utara Pulau Batam dan sebelah timur membentang sepanjang pantai sampai ke Kampung Bagan dekat Sungai Duriangkang, Kangboi dan Sungai Asiamkiang.

Kedua Wakilschap Pulau Buluh. Wilayahnya adalah Pulau Buluh dan sekitarnya serta kawasan Pulau Batam di luar kawasan Wakilschap Nongsa.

Kemudian mencakup pula Pulau Galang, Rempang, Tanjung Sauh, Setokok, Bulan, Bulang, Bulang Kebam, Lumba, Sambu, dan Belakangpadang.

Ketiga Wakilschap Sulit. Wilayahnya mencakup Pulau Cembol, Kepala Jeri, Kasu, Telaga Tujuh, Geranting, Mecan, Sugi, Moro, Kateman, dan Durai.

Kelak, tiga daerah Wakilschap ini kemudian dilebur menjadi 2 wilayah yang dipimpin oleh seorang pribumi berpangkat amir yang berkedudukan di Pulau Buluh dan seorang berpangkat Kepala yang berkedudukan di Nongsa.

Berdasarkan besluit Kerajaan Riau-Lingga nomor 9 tanggal 1 Oktober 1895, Raja Mahmud bin Raja Yakub bin Raja Isa menjabat wakil kerajaan berpangkat Kepala berkedudukan di Nongsa dan Tengku Umar bin Tengku Mahmud sebagai wakil kerajaan berpangkat amir berkedudukan di Batam.

Di masa kemerdekaan, Pulau Batam dan sekitarnya menjadi kecamatan dan pusat pemerintahannya berada di Pulau Buluh, lalu kemudian pindah ke Belakangpadang. ***

————Catatan:

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas penetapan Hari Jadi Batam ini diketuai oleh H. Irwansyah, SE. Untuk membahas penetapan Hari Jadi tersebut juga dilaksanakan beberapakali seminar. Seminar ketiga atau terakhir diketuai oleh H Amsakar Ahmad (kini Wakil Walikota Batam).

Para pembicaranya adalah Rida K Liamsi, Nyat Kadir (kini Ketua Lembaga Adat Melayu Batam dan Anggota DPR RI), Aswandi Syahri, dan Imran Az.

Tulisan ini disalin dari buku “Sejarah Melayu”, Karya: Ahmad Dahlan, PhD, yang juga mantan Wali Kota Batam.

Sejarah Putera Raja Bugis Opu Lima Bersaudara Di Kesultanan Melayu

Ketika Belanda berhasil menaklukan Makassar pada tanggal 18 November 1667 dan memonopoli perdagangan, banyak orang Makassar dan Bugis yang keluar meninggalkan negerinya dan berhijrah ke Negeri-negeri Melayu.

Belanda membuat perjanjian dengan Raja-raja Melayu supaya mengantar hasil bijih timah ke Malaka dan akan membelinya dengan harga yang murah sehingga Belanda mendapat keuntungan yang berlimpah.

Dasar inilah menjadi alasan orang2 Bugis di anggap sebagai lanun/ perompak karena mereka sering menyerang kapal-kapal Belanda dan Inggris dan merampas barang2 tersebut yg dibeli dengan harga murah.

Orang-orang Sulawesi yang berhijrah ke tanah Melayu terdiri dari gabungan suku to’Ugi (Bugis) dan to Mangkasara (Makassar). Mereka mempunyai nilai budaya yang sangat tinggi dikenali “siri” yang terbagi menjadi tiga yaitu;

1. Siri Emmi Ri Onroang Ri Lino – bermaksud sesorang itu akan berarti hidupnya jika dia mempunyai harga diri.

2. Mate ri sirina – Jika seseorang itu mati dalam menegakkan martabat diri maka ia dianggap sutu hal yang terpuji.

3. Mate siri – iaitu orang yang telah hilang martabat atau harga diri dianggap sebagai mayat hidup.

Mereka juga mengamalkan tiga prinsip ‘hujung’ yaitu : hujung keris, hujung lidah dan hujung anu (kemaluan).

Dalam hal ini Opu Bugis Daeng Lima Bersaudara telah memainkan peranan penting dalam pergolakan politik di Negeri-negeri Melayu pada abad ke-18.

Negeri-negeri melayu yang menerima secara langsung kehadiran Opu Bugis Lima Bersaudara ialah Kalimantan, Johor, Selangor, Kedah, Linggi dan Perak.

Opu Bugis Lima Bersaudara adalah putera Daeng Opu Tendribureng Rilaga Relakkek (Ayah) yang menikah dengan Puteri We Tenrilallo Arung Liu (Ibu). Merupakan keturunan Raja Bugis pertama yang memeluk Islam, merupakan kerabat raja Bugis-Luwu di Sulawesi Selatan.

Lima Bersaudara terdiri daripada 1. Daeng Parani, 2. Daeng Menambun, 3. Daeng Marewah, 4. Daeng Chelak dan 5. Daeng Kemasi.

Mereka bersama ayahnya Daeng Rilakkek berlayar ke seluruh Kepulauan Nusantara dari To Pammana ke Bone di Sulawasi hingga ke Pulau Jawa di Batavia.

Persinggahan ini dengan maksud untuk menemui adik kandung ayahnya yang bernama Opu Daeng Biasa yang ketika itu merupakan pemimpin bagi orang-orang Bugis disana. Daeng Biasa memberikan bantuan modal, perahu dan segala perlengkapan untuk berniaga.

Maka berangkatlah Opu Daeng Ri Lakkek beserta lima Opu Daeng, ke Negeri Segantang Lada di Pulau Siantan di tengah laut China Selatan guna menjalankan perdagangan bersama Nakhoda Alang.

Disini mereka menemui seorang penguasa Pulau Siantan yang bernama Karaeng Abdul Fattah yang juga berasal dari tanah Bugis. Mereka sering diserang lanun/ perompak namun mereka dapat mengalahkannya.

Kehebatan mereka akhirnya tersebar luas di seluruh Semenanjung Melayu, Sumatera dan Kalimantan. Daeng Parani anak yang sulung telah menikah dengan anak Nahkoda Alang dan dikurniakan anak Daeng Kamboja (Yang Dipertuan Muda 3).

Mereka kemudian belayar ke Kamboja (Kampuchea atau Champa). Semasa di Kamboja mereka telah memenangi laga Ayam dengan anak Raja Minangkabau (Raja Chulan) dan dihadiahi satu Keci (kapal besar).

Kemudian mereka belayar kembali ke Siantan dan Daeng Rilakkek wafat dalam perlayaran. Saat ke kepulauan Siantan (disebelah timur Johor), Keci dipecahkan dan kayunya dijadikan 6 buah kapal perang dilengkapi meriam dan boleh di muati 40 orang.

Selama berada di Siantan, Opu Bugis Daeng Lima Bersaudara telah menerima undangan dari Sultan Sulaiman di Johor yang sedang bergolak merebut tahta kerajaan. Tetapi sebelum ke Johor Opu Bugis Daeng Lima Bersaudara telah menerima jemputan Kerajaan Matan di Kalimantan (Indapura).

Kerajaan Matan (Indapura) sedang menghadapi konflik perebutan tahta antara Sultan Muhammad Zainuddin dengan adiknya sendiri Pengiran Agong.

Sultan Zainuddin lari ke Banjar dan merancang serangan dengan Sultan Tahmidullah, Sultan Banjar untuk menyerang balik adiknya Pengiran Agong. Sultan Zainuddin juga telah mengutus surat memohon pertolongan kepada Opu Daeng Menambun (putra ke 2) yang pada masa itu berada di Siantan.

Sultan Zainuddin melakukan serangan terhadap Pangiran Agong tetapi gagal dan menyebabkan pasukannya terdesak mundur dan dia lari berlindung ke dalam Masjid dan dikurung di dalam masjid selama lebih kurang 5 bulan.

Beliau berhasil dilepaskan dengan pertolongan Opu Daeng Menambun beserta adik beradiknya. Sultan Zainuddin di bawa semula ke Banjar bertemu Sultan Tahmidullah yang juga dalam usaha untuk menyelamatkan Sultan Zainuddin.

Akhirnya Sultan Zainuddin dan keluarga dan pengikut-pengikutnyanya kembali menuju ke Matan diikut sama Opu Bugis Daeng Lima Bersaudara.

Ketika sampai Kuala Kandang Kerbau, salah satu daerah di bawah kerajaan Matan, Sultan Zainuddin ingin membalas jasa Opu Bugis Daeng Lima Bersaudara dengan menawarkan anaknya Puteri Kesumba untuk dinikahkan dengan salah satu dari Opu Bugis Daeng Lima Bersaudara. Akhirnya Daeng Menambun dinikahkan dengan puteri Puteri Kasumba.

Dengan bantuan Opu Bugis Daeng Lima Bersaudara akhirnya Pangiran Agong berhasil dikalahkan dan ditahan dalam kurungan yang bersama sama tiga puluh orang perempuan.

Sultan Zainuddin ingin membalas lagi jasa Opu Bugis Daeng Lima Bersaudara dengan menawarkan wilayah jajahannya tetapi ditolak oleh karena mereka ingin segera ke Kerajaan Johor. Tengku Sulaiman Sultan Johor juga memerlukan bantuan mereka.

Kemudian Sultan Umar Aqamuddin 1 Sultan Kerajaan Sambas menjemput mereka, terutama Daeng Menambun untuk dinikahkan dengan Puterinya Raden Tengah.

Bagaimana pun Daeng Menambun menolak karena telah beristeri dan menawarkan adik bungsunya Daeng Kamasi dan disepakatilah pernikahan itu.

Mengingat usia Sultan Zainuddin yang sudah semakin tua, diputuskanlah untuk segera mencari siapa penerusnya dan diputuskanlah bahwa yang menjadi raja selanjutnya adalah Pangeran Mangkurat yang merupakan putra dari Sultan Zainuddin.

Sedangkan Opu Daeng Menambon di anjurkan untuk berlayar ke Senggaok (hulu Sungai Mempawah), tempat asal mula istri Sultan Zainuddin, Mas Indrawati.

Berangkatlah Opu Daeng Menambon beserta istrinya, mertua, nenek dan pengikutnya menuju ke Mempawah dengan menggunakan 40 buah perahu.

Akhirnya pada tahun 1737 Daeng Menambun dinobatkan oleh Sultan Zainuddin (Matan) sebagai Raja di Mempawah yang dipusatkan di Sebukit Rama dengan gelaran Pangiran Emas Seri Negara.

Dimasa kepemimpinan beliau juga lah datang seorang guru agama Islam terkenal bernama Syayid Habib Husein Al Qadry yang membuat agama Islam semakin berkembang di Mempawah.

Opu Daeng Kemasi adik yang paling bungsu dinikahkan dengan putri Sultan Umar Aqamudin 1 yaitu Raden Tengah dan dilantik sebagai Pembesar Kerajaan Sambas dengan gelaran Pangeran Mangkubumi.

Adapun Sultan Sulaiman telah menjemput Opu Bugis Daeng Lima Bersaudara ke Johor Riau untuk membantunya menyingkirkan Raja Kechil yang mengambil alih tampuk kekuasaan.

Dikisahkan setelah wafatnya Sultan Mahmud Mangkat Dijulang yang dibunuh oleh Megat Seri Rama pada 3 Sept 1699, tanpa pewaris terdekat menyebabkan pembesar Kesultanan Johor melantik Bendahara Tun Abdul Jalil sebagai Sultan Johor (1699-1718).

Pasca pelantikan, Johor bergolak dan muncul suasana saling curiga-mencurigai. Pada kesempatan ini Raja Kechil dari negeri Pagaruyung yang mengaku sebagai Putera Sultan Mahmud Mangkat Dijulang telah mengambil alih pemerentahan Johor (1718-1722) setelah membunuh Bendahara Tun Abdul Jalil.

Oleh itu anak2 Sultan Abd Jalil, Tungku Sulaiman dan kakaknya Tengku Tengah meminta bantuan Opu Bugis Daeng Lima Bersaudara.

Akhirnya terjadilah pertarungan antara Raja Kechil dengan Opu Daeng Lima Bersaudara. Setelah bertempur sehari semalam, Raja Kecil terdesak dan mundur hingga berpangkalan di Pulau Bayan. Sementara itu, orang Bugis menyerang terus sambil berpangkalan di Tanjung Pinang.

Lima Opu Daeng berhasil merebut Pulau Bayan setelah bertempur lagi dua hari dua malam dan Raja Kecil melarikan diri ke Linggi dengan membawa serta keseluruhan Alat Kebesaran Kesultanan Melayu Johor seperti bedil Lela Majnun, Kendaga Emas, Periuk Emas, dan semua barang-barang berharga.

Dalam usaha untuk mengambil semula Alat Kebesaran dan memerangi Raja Kechil, Satu perjanjian dicapai di antara Tengku Sulaiman dengan Opu Bugis Daeng Lima Bersaudara.

Diantara perjanjian itu adalah jika Raja Kechil dikalahkan dan keseluruhan alat kebesaran dan lain lain dapat dibawa kembali ke Johor, maka “Sebelah Tengku Sulaiman menjadi Sultan Johor sampailah kepada turun temurunnya dan sebelah Opu Bugis Daeng Lima Bersaudara akan dilantik menjadi Yang Dipertuan Muda sampailah kepada turun temurunnya dan tiada boleh yang lain. Dan lagi Sultan menjadi seperti perempuan sahaja, jika diberi makan maka baru makan ia. Dan Yang Dipertuan muda jadi seperti lelaki, dan jika datang satu hal atau apa2 jua bicara melainkan apa kata Yang Dipertuan Muda”.

Opu Bugis Daeng Lima Bersaudara sekali lagi menyerang Raja Kechil di Siak. Setelah berhasil merebut alat kebesaran tersebut, Raja Sulaiman kemudiannya ditabalkan sebagai Sultan Johor dengan membawa gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah yang memerintah Johor, Pahang, Riau, dan Linggi pada 4 Oktober 1722.

Setelah penobatan Sultan Sulaiman sebagai Sultan Johor-Riau, dilakukan jugalah pelantikan terhadap Opu Daeng Marewah sebagai Yang Dipertuankan Muda I. Dalam penobatan tersebut juga dilakukan sumpah setia antara Melayu dan Bugis.

Opu Daeng merewa memiliki gelar Kelana Jaya Putera dan memiliki seorang istri bernama Tun Cik Ayu. Masa jabatan Opu Daeng Marewah sebagai Yang Dipertuankan Muda I Johor-Riau dimulai 1721 M hingga 1728 Masehi.

Setelah Opu Daeng Marewah wafat, Opu Daeng Celak diangkat menjadi Yang Dipertuankan Muda II Johor-Riau. Opu Daeng Celak merupakan panglima perang yang berani dan pandai dalam mengatur strategi sehingga disaat pemerintahan beliau daerah Johor-Riau semakin disegani.

Adapun awal mula penguasaan Bugis di Selangor ialah ketika Johor melalui wakilnya di Klang yaitu Tok Engku Klang, kerabat Sultan Abdul Jalil Riayat Shah Johor, memberi izin kepada Yang Dipertuan Muda Bugis untuk bergerak bebas di Selangor terutama nya di kawasan Kuala Selangor (1700).

Semenjak dari itu, Selangor kemudiannya dijadikan pusat penggemblengan tenaga hulubalang Bugis serta menjadi tempat pertahanan kuat orang Bugis.

Dalam usaha Opu Bugis Daeng Lima Bersaudara untuk menewaskan Raja Kechik, mereka singgah ke Selangor untuk mengumpulkan orang Bugis dengan tiga puluh buah perahu perang untuk menyerang Riau.

Salah satu keturunan Opu Daeng Bersaudara yaitu putra Daeng Chelak, yaitu Raja Lumu telah mendirikan Kesultanan Selangor dan beliau sendirilah yang menjadi Sultan Selangor dengan gelar Sultan Salehuddin. Sebelum itu beliau hanyalah Yang Dipertuan Selangor.

Semasa Opu Bugis Daeng Lima Bersaudara berada di Selangor, Raja Kechil telah berhasil menguasai kembali Riau. Daeng Menambun dan adik-beradiknya segera mengatur strategi untuk mengalahkan Raja Kechil.

Mereka mengawali peperangan di Linggi salah satu daerah di bawah kekuasaan Raja Kechil. Linggi dikalahkan oleh pasukan Daeng Menambun.

Akibatnya, penghulu Linggi mengirim surat kepada Raja Kechil “Jika tiada lekas duli tuanku berangkat ke Linggi membantu akan patik-patik semua nescaya adalah negeri Linggi ini dan patik semua pun bertuankan Bugislah”

Selepas Raja Kechil menerima surat tersebut, baginda bersama sama angkatan tentera belayar dan menuju ke Linggi. Selepas pasukan tersebut sampai di Linggi, mereka membangun pertahanan untuk melawan pasukan Daeng Menambun.

Akhirnya, peperangan di antara pasukan Daeng Menambun dan Raja Kechil terjadi pada keesokkan harinya, peperangan tersebut berlangsung seperti biasa.

Pasukan Daeng Menambun dan adik-beradiknya menjalankan strategi yang dirancang yaitu mengundurkan dua puluh buah perahu perang ke kuala secara perlahan-lahan.

Pasukan yang menjalankan strategi tersebut adalah pasukan Daeng Parani, Daeng Marewah dan Daeng Chelak. Adapun pasukan Daeng Menambun dan Daeng Kemasi diberi arahan oleh Daeng Parani untuk menyerang pasukan Raja Kechil dari arah sini.

Selepas Raja Kechil melihat keadaan tersebut, baginda menyatakan bahawa “Hendak tewas Bugis itu. Ikut olehmu perlahan-Iahan biar ia lari sekali berambus daripada pihak sebelah Johor ini”.

Peperangan tersebut berlangsung sehingga malam dan strategi tersebut berhasil dilaksanakan. Keadaan tersebut menyebabkan Raja Kechil dan angkatan tentera baginda bersorak.

Raja Kechil menyatakan bahawa “Pada kira kira aku, esok hari kita berperang, pada rasa-rasa aku segala Bugis-Bugis yang tinggal di dalam perahu yang sepuluh buah dan di dalam kubu itu pun tentu dia hendak tunduk kepada kita jua kerana apa sebab jikalau ia bersama-sama dengan upu-upu itu, tentulah ia hilir bersama-sama tadi. Jikalau begitu janganlah kita apa-apakan dahulu mana yang tinggal”.

Pada keesokkan harinya, kemenangan tidak berpihak kepada pasukan Raja Kechil kerana dikalahkan oleh Daeng Menambun dan Daeng Kemasi bersama-sama angkatan tentera Bugis.

Ini disebabkan Raja Kechil ditipu oleh strategi Daeng Parani, Daeng Menambun dan adik-beradiknya. Pasukan Raja Kechil dikalahkan dan mengundur diri ke kerajaan Siak.

Sementara Raja Kechil mengundurkan diri, penghulu Linggi menyatakan kepada anak buahnya “Pasanglah oleh kamu semua bendera putih tanda kita tunduk kepada Bugis bagi mengelakkan peperangan yang akan membawa kerusakan harta benda dan keluarga”.

Penghulu Linggi berjumpa dengan Daeng Menambun dan Daeng Kamasi bahawa mereka akan taat setia kepada Opu Bugis Lima Bersaudara.

Ketika Opu Daeng Parani berada di Selangor, sepucuk surat dikirimkan kepadanya daripada Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muadzam Shah II (1710 -1778 M).

Sultan Kedah tua di mana takhta baginda dirampas oleh adindanya, Raja Nambang Sultan Kedah Muda. Opu Daeng Parani setelah berbincang dan bermusyawarah dengan adik beradiknya serta mendapat kebenaran dari Sultan Sulaiman, akhirnya bergerak menuju ke Kedah diiringi oleh semua adik beradiknya.

Selepas tiba di Kedah, satu perjanjian diadakan yaitu, jikalau menang dengan pertolongan Opu Bugis Daeng Lima Bersaudara, Sultan Muhammad Jiwa menjanjikan hadiah “Lima Belas Bahara ringgit”.

Pihak Sultan Muhammad Jiwa II dan orang Bugis akhirnya berhasil memenangi pertempuran melawan Raja Nambang pada tahun 1723 tersebut dan dalam perang saudara pertama ini, Opu Daeng Parani dinikahkan dengan Tunku Aishah, saudara Sultan Muhammad Jiwa II sendiri.

Namun pada tahun 1724 M, perang saudara tercetus sekali lagi antara Sultan Muhammad Jiwa II dengan Raja Nambang di Kedah.

Dalam perang kali kedua ini, Raja Nambang meminta bantuan dari Raja Kechil dari Siak manakala Sultan meminta bantuan daripada opu-opu Bugis lima beradik tersebut.

Peperangan kali ini berlaku dengan sangat sengit sekali di mana pada siangnya, kubu Raja Kechil dapat ditawan oleh Opu Daeng Parani sehingga Raja Kechil sendiri terjun ke dalam parit pertahanan lawan untuk menyelamatkan diri.

Pada malam harinya, Raja Kechil dan tenteranya berhasil menguasai kubu pertahanan lawan tersebut.

Pihak Bugis menggunakan kapal ghurab untuk menyerang kedudukan Raja Kechil maka menurut Tuhfat al Nafis, ketika dalam pengepungan tersebut, Opu Daeng Parani sedang berada di atas beranda kapal ghurab tersebut dan mengarahkan tenteranya untuk membedil kubu Raja Kechil dengan meriam.

Maka dalam ketika itu dengan takdir Allah, pihak musuh dengan meriam mereka berhasil menembak Opu Daeng Parani dan bola meriam tersebut tepat kena pada dadanya.

Opu Daeng Parani terkorban akibat tembakan meriam tersebut. Jenazah Opu Daeng Parani akhirnya dimakamkan di Kampung Ekor Lubuk, Sidam Kiri, Sungai Petani di Kedah Darul Aman.

Sementara sepucuk surat daripada Raja Muda Perak yang bernama Raja Inu diutuskan kepada Yang Dipertuan Muda Opu Daeng Marewah untuk meminta bantuan supaya dapat menggulingkan pemerintahan Sultan Alauddin Mughayat Shah (1720 -1728).

Pada tahun 1728 itulah, Opu Daeng Marewah dan tenteranya dari Selangor bergerak menuju ke Bernam untuk menyerang pusat pemerintahan Sultan Perak pada masa itu di Geronggong (berhampiran Kampung Gajah kini).

Walaupun Geronggong berhasil ditawan oleh Opu Daeng Marewah, perjanjian damai telah dibuat di antara kedua pihak dan pada tahun sama juga, baginda Sultan Alauddin Mughayat Shah mangkat.

Raja Inu ditabalkan sebagai Sultan Perak dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah III. Baginda Sultan Muzaffar Shah III ini kelak ditentang oleh Raja Mudanya sendiri yang mendapatkan bantuan Bugis, seperti apa yang baginda lakukan terhadap sultan sebelumnya.

Pada 7 September 1740 Masihi, Opu Daeng Chelak berada di Selangor dan mendapat sepucuk surat yang diutus daripada Raja Muhammad Shah (Raja Muda Perak) yang meminta Yang Dipertuan Muda berketurunan Bugis tersebut menolong pihaknya merampas takhta daripada Sultan Muzaffar Shah III (Raja Inu).

Opu Daeng Chelak kemudian mengumpulkan serta membawa angkatan tentera Bugisnya dari Selangor menuju ke Perak untuk membantu Raja Muda tersebut serta menyambung kembali peranan Opu Daeng Marewah yang pernah terlibat dalam Perang Saudara Perak sebelum itu.

Peperangan terjadi di antara pihak Sultan Muzaffar III dan Raja Muda Muhammad Shah dan setelah beberapa lama, pihak Raja Muda menang dalam pertempuran tersebut dan Sultan Muzaffar III berundur ke Sayong.

Opu Daeng Chelak bersama para pembesar Perak lainnya menyokong dan menabalkan Raja Muda Muhammad sebagai Sultan Perak keempat belas, dengan gelaran Sultan Muhammad Shah (1744 – 1750).

Kesultanan Perak pada masa tersebut berpecah kepada dua. Namun Sultan Muhammad Shah kemudiannya berbaik semula serta menyerahkan kedudukan baginda kepada Sultan Muzaffar III selepas Opu Daeng Chelak pulang ke Riau pada tahun 1745.

Rumusan

Opu Bugis Daeng Lima Bersaudara;

1. Berpegang kuat kapada budaya “Siri” (Siri Emmi Ri Onroang Ri Lino dan Mate ri sirina) dan “Hujung” . Mereka mengamalkan konsep menolong kepada yang memerlukan pertolongan dan akhirnya diberikan ganjaran yang ada ketikanya berlebihan hingga dilantik sebagai Sultan dik kerana ketinggian dan kelebihan nilai nilai murni yang ada pada mereka. Mereka sering ditawar mengahwini puteri pembesar negeri sebagai membalas jasa dan sebagai untuk mengikat siratulrahim kekeluargaan.

2. Tidak ujud dalam jiwa mereka sifat sifat seperti dengki dan terlalu mementingkan diri sendiri (bersifat egois). Sejarah telah membuktikan bahawa Opu-Opu Daeng Lima bersaudara ini dapat mencapai pengaruh politik yang besar di Nusantara, dengan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling bantu membantu. Dalam membuat satu keputusan, mereka akan berbincang sesama mereka dan mencapai persetujuan dan kesepakatan dalam sesuatu perkara, bukannya mengambil tindakan sendiri secara melulu. Kelima-lima mereka saling memerlukan dan melengkapkan antara satu sama lain dan itulah peranan adik beradik dalam sesuatu keluarga yang harmon. samping sifat keberanian, kegigihan serta kebijaksanaan mereka.

Rujukan rujukan;1. Kitab Tuhfat an-nafis2. Salasilah Melayu dan Bugis Raja Ali Haji3. Winstedt R.O (1934), A History of Selangor, JMBRAS. Vol.XII, Pt, III, h. 34. Studentsrepo.um.edu.my/905/5/BAB_2.pdf5. Jelaskan Pengaruh Bugis Di Negeri Negeri Melayu Pada Abad ke 15 – Amirah Hamzah6. Lima OPU Daeng http://blog.unm.ac.id/dianca…/tulisan-saya/lima-opu-daeng/ KreditArtikel disumbangkan oleh: Professor Madya Mustafa Bin Yusof Yang DiPertua PWBPNS – Che’gu Rosman.

Sejarah Perlawanan Raja Haji Terhadap Belanda Di Perang Riau Pada 1782 – 1784

Raja Haji Fisabilillah Yang Dipertuan Muda Riau IV atau Raja Haji Marhum Ketapang memerintah kerajaan Melayu mulai dari tahun 1777-1784. Raja Haji Fisabililah menjadi figur legendaris dalam perjuangan kerajaan melayu. Perjuangan Raja Haji Fisabililah dalam mengusir Belanda berbuah hasil, salah satu keberhasilannya adalah memukul mundur pasukan Belanda dari perairan Riau dan menenggelamkan salah satu kapal Belanda, Maraca Van Warden.

Ketika Sultan Mahmud Syah III menjadi Sultan di Riau pada tahun 1782, Raja Haji menjabat sebagai Yang Dipertuan Muda Riau yang ke-VI, tahun 1777-1784. Pada waktu Gubernur Belanda berkedudukan di Melaka. Sultan Riau mempunyai kedaulatan penuh terhadap seluruh daerah takluknya. Yang Dipertuan Muda Riau, Raja Haji mempunyai sifat tegas, keras, berani dan cakap mengatur pemerintahan dan ekonomi. Ia seorang yang ahli pula dalam siasat perang laut. Akibatnya selama Raja Haji mengatur pemerintahan di Riau kekuasaan Raha Haji semakain bertambah luas dan berpengaruh.

Akan tetapi pengaruh Raja Haji yang semakin besar di Riau hingga ke Pahang dan Johor dirasakan sangat mengancam kekuasaan Belanda di Melaka. Belanda merasa tidak aman dan takut kalau sewaktu waktu Raja Haji akan menyerang langsung ke Melaka. Untuk menghindarkan ancaman dari Raja HaJi, ,maka Belanda membuat suatu siasat mendekati Raja Haji secara bersahabat. Oleh Gubernur Belanda di Melaka dikirimkan seorang utusan kepercayaannya bernama Jacob Pieter van Braam ahli strategi perang laut yang terkenal dengan nama julukan “Raja Laut”. Mereka datang dengan kapal Malaka’s Welvaren.

Kedatangan utusan Belanda disambut secara bersahabat oleh Sultan Mahmud Syah III dan Raja Haji di istana Penyengat tahun 1780. Perundingan dihadiri juga oleh pembesar kerajaan seperti Bendahara Tun Abdul Majid, Temenggung Tun Abdul Jamai, Raja Indra Bungsu, Datuk Bendahari, Datuk Syahbandar, Datuk Laksamana, Raja Tua Encik Andak, Penggawa Bentara Kanan dan Penggawa Bentara Kiri.

Penandatanganan perjanjian antara Jacob Pieter van Braam diadakan diatas kapal Malaka’s Welvaren tersebut diatas. Hasil dari pertemuan tersebut, lahirlah suatu perjanjian 1780 yaiut mengenai persahabatan dan keamanan bersama antara kerajaan Riau yang terdiri dari 12 pasal. Salah satu dari pasalnya berbunyi sebagai berikut: Segala musuh Kompeni Belanda dianggap menjadi musuh bagi Raja Riau. Jika terjadi penahanan-penahanan baik berupa tawanan musuh ataupun barang-barang sitaan, maka seluruh tahanan dan barang sitaan tersebut akan dibagi dua antara Kompeni Belanda dan Raja Riau.

Kedua pihak berjanji akan melaksanakan perjanjian tersebut. Akan tetapi tak pernah menjadi kenyataan. Pihak Belandalah yang semula mengingkari perjanjian yang telah dibuatnya.

Sekitar 1782 datang ke perairan Riau dan berlabuh dimuka pulau Bayan sebuah kapal Kompeni bernama Bestsy memuat candu 1154 peti. Peristiwa ini dilaporkan oleh Raja Haji kepada Residen Gerrit Pangal di Tanjungpinang Riau. Residen Gerrit Pangal melaporkan kepada Gubernur Belanda di Melaka. Kompeni Belanda langsung membawa sebuah kapal Perancis dengan nakhodanya Mathurin Baerbaron untuk merampas kapal Kompeni Inggeris Betsy tanpa mengikut sertakan Raja Haji dalam perampasan itu. Tingkah laku Belanda yang menginjak-nginjak itu sangat menyinggung parasaan Sultan Riau dan Raja Haji. Apalagi tawanan dan barang-barang sitaan yang dirampas Belanda di pulau Bayan sedikitpun tidak diserahkan kepada Sultan Riau. Setelah lama menunggu kabar dari Melaka tentang pelaksanaan perjanjian tersebut maka Raja Haji menentukan sikap untuk pergi sendiri menagih janji ke Melaka.

Sebelum sampai ke Malaka, Raja Haji singgah terlebih dahulu ke Muar untuk mengatur siasat menghadapi Belanda, baik secara diplomasi politik maupun dengan cara kekerasan militer. Setelah siasat diatur dengan teliti, Raja Haji mengirim utusan ke Melaka untuk menyampaikan kepada Belanda bahwa ia akan datang ke Melaka untuk menuntut perjanjian yang telat dibuat. Sebelum sempat Raja Haji datang ke Melaka, Gubernur Belanda mengirim Van Braam yang didampingi oleh seorang Kapten Melayu sebagai wakilnya untuk berbicara dengan Raja Haji di Muar.

Raja Haji semakin kecewa setelah bertemu dengan Swa Van Braam Dijelaskan oleh Swa Van Braam bahwa tawanan dan barang-barang sitaan akan dibagi dua apabila dilakukan penangkapan bersama-sama. Setelah mengengarkan penjelasan yang licik itu, Raja Haji dengan spontan merobek-robek surat perjanjian didepan mata Swa Van Braam. Setelah dirobek-robek dikembalikan agar disampaikan kepada Gubernur di Melaka. Tindakan Raja Haji yang sangat demonstrative ini menimbulkan ketegangan dipihak Belanda.

Sementara Raja Haji pulang ke Riau, Belanda mengadakan permusyarawatan merundingkan tindakan apa yang harus diambil terhadap tindakan apa yang harus diambil terhadap kerajaan di Riau. Ketika berunding datanglah seseorang yang menyampaikan berita palsu yang menyatakan bahwa Raja Haji dengan armadanya sedang menuju ke Melaka. Berdasarkan berita inilah Belanda berpendapat lebih baik mengadakan penyerangan terlebih dahulu ke daerah Riau sebelum Raja Haji dan armadanya sempat memukul Melaka.

Sesampainya Raja Haji ke Riau, ia memerintahkan mempersiapkan perlengkapan perang, membuat kubu-kubu pertahanan di tempat-tempat yang dianggap penting antara lain: Teluk Keriting, dan di Pulau Penyengat. Setiap kubu petahanan diserahkan pimpinannya pada seorang panglima yang terkenal nama-namanya: Encik Sumpok dan Encik kubu-kubu pertahanan di Pulau Penyengat diserahkan pada orang Siantan.

Perhitungan dan ramalan Raja Haji ternyata tidak meleset. Tidak beberapa lama setelah Raja Haji mempersiapkan angkatan perangnya untuk menjaga setiap kemungkinan yang datang, saat itu tibalah armada Belanda diperairan Riau yang dipimpin oleh kenalan lamanya yaitu Jacob Pieter avn Braam. Kapal perang Malaka’s Welvaren yang besar ikut memperkuat armada yang datang menyerang itu. Armada itu berkekuatan 7 buah kapal dengan anggota pasukan sejumlah lebih kurang 594 orang.

Datanglah armada Belanda, disambut Raja Haji dengan tembakan meriam dari setiap kapal dan dari setiap kubu pertahanan. Seketika itu berkecamuklah perang antara kedua belah pihak. Bunyi meriam, senapan, tarkul dan pemburasnya gegap gempita diseluruh perairan. Rakyat beserta seluruh lasykar bahu membahu menangkis serangan Belanda. Belanda tidak berdaya mendekati pusat pertahanan Raja Haji karena itu Belanda meminta bantuan ke Melaka. Bantuan Belanda datang dengan 17 buah kapal berkekuatan lebih kurang 600 serdadu dibawah pimpinan Ketua Mahkamah Pengadilan Belanda di Melaka.

Setelah beberapa lama berperang, dengan kemahirannya berperang dilaut, Jacob Van Braam dapat mematahkan perlawanan Raja Haji yang perkasa. Pasukan Jacob Pieter Van Braam berhasil mendarat dipulau Penyengat. Pertahanan kubu-kubu orang Siantan dipulau Penyengat dapat ditundukkan Belanda dengan mempergunakan anjing-anjing perang yang terlatih. Seluruh orang-orang Kiantan dan rakyat mempertahankan kubu tersebut disembelih oleh Belanda. Penyengat seolah-olah bersiramkan darah pahlawannya.

Raja Haji sendiri pada waktu itu bertugas dikubu pertahanan pulau Bayan. Berita pendaratan dan penyembelihan yang dilakukan Belanda di pulau penyengat segera diketahui oleh Raja Haji. Dengan hati yang sangat gemas Raja Haji langsung memimpin serangan balasan terdahap Belanda di pulau Penyengat.

Pendaratan Raja Haji di Pulau Penyengat mendapatkan perlawanan hebat dari serdadu Belanda. Dengan tangkas Raja Haji dapat menundukkan perlawanan Belanda setelah melalui pertempuran hebat. Lasykar Raja Haji yang amat marah terhadap keganasan Belanda mengamuk bagaikan singa kehausan darah. Perang sosoh ynag langsung dipimpin oleh Raja Haji benar-benar mengerikan Belanda. Serdadu Belanda yang terdesak terpaksa mempertahankan diri dengan cara bersembunyi di selah-selah tembok dan diantara puing-puing rumah-rumah yang berantakan. Pertempuran mereda bila hari malam.

Pada malam hari terjadi pembunuhan – pembunuhan yang dilakukan oleh lasykar Raja Haji sehingga sangat menakutkan pihak Belanda. Siang harinya dengan semangat yang menyala-nyala peperangan diteruskan. Dalam pertempuran ini pihak Belanda hampir-hampir tak kuasa menahan gempuran lasykar Raja Haji. Banyak sekali korban yang jatuh dipihak Belanda.

Pimpinan serdadu Belanda Van Braam hampir-hampir kehilangan akal. Kapal Malaka’s Welvaren diledakkan pasukan Raja Haji yang nekat berjibaku. Amoldus Lemker dan 500 orang serdadu Belanda yang berada dikapal itu tewas semuanya. Untuk merebut penyengat bala bantuan Belanda didatangkan.

Sembilan bulan lamanya pertempuran berjalan dengan sengitnya, namun perlawanan dari pihak Raja Haji tidak dapat dipatahkan. Semangat tempur lasykar Raja Haji semakain tinggi. Sebaliknya pihak Belanda merasa jemu dan putus asa. Bantuan yang dinantikan kemudian dari malaka dan betawi tak kunjung tiba. Unutk menghindarkan jatuhnya korban yang lebih banyak, Van Braam mengirim utusannya yang bernama Cik Abu unutk mengadakan genjatan senjata dengan Raja Haji. Setelah genjatan senjata ditandatangani terjadilah pemberhentian tembak menembak dilau dan di darat selama waktu yang tidak ditentukan batasnya.

Hanya satu usul dari pihak Belanda yang ditolak oleh Raja Haji. Raja Haji tidak dapat menerima permintaan Belanda untuk memasukkan sebuah kapal perang besar keperairan Riau yang dikatakan oleh Belanda tanpa senjata dan anak buah yang lengkap. Usul itu ditolak karena Raja Haji sungguh menyadari bahwa usul itu hanyalah merupakan siasat licik yang ingin dijalankan oleh Belanda untuk menaklukkan Kerajaan Melayu Riau.

Walaupun Raja Haji menolak usul yang berbungkus tipu muslihat itu, namun Belanda tanpa menghiraukan perjanjian itu memasukkan juga sebuah kapal perang besar ke perairan Riau. Tak ayal lagi kedatangan kapal perang yang telak ditolak dalam perjanjian itu, disambut Raja Haji dengan dentuman meriam dari semua kapal-kapal perang dan segenap kubu pertahanan. Dalam pertumpuran ini terbunuh seorang Komisaris Belanda.

Van Braam benar-benar menyadari bahwa peperangan tak mungkin dapat diteruskan lagi. Ia terpaksa membuat perjanjian perdamaian dengan Raja Haji untuk kedua kalinya. Berita tentang peperangan Raja Haji dan Belanda di Riau diikuti dengan seksama perkembangannya oleh Raja Selangor. Yaitu, anak dari saudaranya (Sultan Ibrahim Shah, Selangor I Raja Ibrahim) yang menyebabkan Selangor terlibat secara langsung dalam persengketaan antara Belanda dengan Johor.

Raja Selangor sangat benci terhadap orang-orang Belanda yang berada di Melaka. Setelah mengadakan perundingan dengan segenap pembantunya Raja Selangor memutuskan unutk membantu Raja Haji berperang melawan Belanda. Berangkatlah Raja Selangor ke Melaka dengan tujuan untuk mengusir Belanda dari Melaka dan membantu Raja Haji yang sedang berperang di Riau.

Gerakan lasykar Raja Selangor diketahuai oleh Belanda di Melaka. Belanda berusaha mematahkan penyerbuan lasykar Selangor ke batang tiga. Namun dibatang tiga terjadi juga pertempuran sengit dengan berkobar-kobar. Serangan pasukan Belanda dapat ditangkis oleh Raja Selangor. Banyak korban ya g terjatuh dikedua belah pihak. Belanda yang sedang kekurangan serdadu dan perlengkapan perang karena sedang berperang di Riau, kewalahan menghadapi Raja Selangor. Untuk mengindari jatuhnya kota Melaka, Gubernur Belanda buru-buru mengirim utusan kepada Van Braam agar segera pulang ke Melaka untuk memperkuat pertahanannya di Melaka. Armada di perairan Riau terpaksa ditarik ke Melaka.

Raja Selangor merubah siasatnya untuk menyerang Melaka setelah Van Braam dan aemadanya tiba di Melaka. Raja Selangor berlayar ke Riau menemani Sultan Mahmud Syah II dan Raja Haji. Semua kelemahan pertahanan Belanda di Melaka dijelaskan oleh Raja Selangor kepada RAJA Haji. Raja Selangor menyarankan agar Raja Haji dan lasykarnya menyerang perlawanan dan dalam saat demikian kembali datang batuan dari Batavia untuk pihak Belanda. Pada tanggal 16 Juni 1784, datang kapal perang bantuan dari pihak Batavia untuk Belanda yang bernama “Princes Louisa” dibawah pimpinan Federick Rudolph Carel untuk membantu pasukan Jacob Pieter Van Braam di daerah teluk Ketapang Melaka.

Karena jengkelnya tidak dapat menundukkan pasukan gabungan Riau, Rembau dan Selangor itu, Jacob Pieter van Braam merencanakan mengadakan serangan dan pendaratan mendadak ke kubu Raja Haji, agar kubu-kubu dibawah pimpinan panglima dari Rambau dan Selangor tidak dapat mengirimkan pasukan bantuan. Kubu Raja Haji akan dikepung dan pendaratan akan dilindungi oleh kapal perang Utrecht dan Princes Louisa.

Demikianlah, pada tanggal 18 Juni 1784, diwaktu subuh 734 (tujuh ratus tiga puluh empat) orang serdadu Belanda lengkap dengan senapang, sangkur dan pedang didaratkan di teluk ketapang dari kapal-kapal Belanda dengan lindungan kapal perang Utrecht dan Princes Louisa yang senantiasa memuntahkan pelurunya ke arah kubu Raja Haji.Dalam pertempuran pada subuh hari tanggal 18 Juni 1784 itu, pasukan Melayu di Riau di bawah pimpinan Raja Haji, panglima Telibing, Arung Lengge, Daeng Selikang, dan Haji Ahmad bertempur dengan penuh keberanian melawan pasukan Belanda yang datang menyerang dengan senapang dan sangkur dan pedang dan dibantu serta dilindungi oleh tembakan-tembakan meriam dari kapal perang Belanda Utrecht dan Princes Louisa.Dalam pertempuran yang kalam kabut itu, malang tak dapat ditolak, sebuah peluru meriam Belanda menembus dada Raja Haji, Beliau gugur dan tewas seketika. Raja Haji gugur di medan perang Teluk Ketapang.Jenazah Raja Haji Fisabilillah pada mulanya dimakamkan di Melaka, namun Raja Ja’far sebagai kepala pemerintahan pada masa itu memindahkan jenazah Raja Haji Fisabilillah dari Melaka ke Pulau Penyengat. Diatas bukit di selatan Pulau Penyengat jenazah Raja Haji Fisabilillah bersemayam dengan tenang. Pada tahun 1997 Pemerintah Republik Indonesia memberikan tanda jasa sebagai Pahlawan Nasional kepada Raja Haji Fisabillah berjasa dan perjuangannya dalam pengusir Belanda.