Yang Dipertuan Muda Riau ke 9 Raja Haji Abdullah Ibni Raja Jaafar termasuk seorang ulama sufi

Raja Haji Abdullah adalah putera Yang Dipertuan Muda Riau ke 6 Raja Jaafar Ibni Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Abdullah termasuk seorang ulama sufi, seorang mursyid dalam Thariqat Naqsyabandiyah al-Khalidiyah. Mula-mula beliau belajar kepada saudara sepupunya Raja Ali Haji Ibni Raja Haji Ahmad. Setelah itu ke Mekah belajar kepada Syeikh Ismail bin Abdullah al-Minankabawi, Syeikh Syihabuddin bin Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syeikh Ahmad al-Jabarti, Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani dan lain-lain.

Sewaktu beliau pulang ke Riau, dialah yang membawa Syeikh Syihabuddin al-Banjari dan Syeikh Ahmad al-Jabarti datang ke Riau untuk dijadikan guru. Kemudian setelah dia menetap di Riau, Syeikh Ismail Minangkabau datang ke Riau. Raja Haji Abdullah sungguh pun seorang Raja, namun menyediakan dirinya sebagai khadam Syeikh Ismail al-Minankabawi, ulama besar yang sudah terkenal di Mekah itu.

Sewaktu Syeikh Ismail al-Minankabawi berangkat ke Singapura, dan mungkin ke mana saja Syeikh Ismail pergi, termasuk ke Kedah, Raja Haji Abullah ikut serta kerana mengharapkan limpah barakah pancaran ilmu sufi yang demikian tinggi yang ada pada peribadi Syeikh Ismail al-Minankabawi itu. Raja Haji Abdullah digelar juga dengan Haji Muda. Selain itu sebagai gelar tertinggi bagi penganut thariqat beliau disebut sebagai Marhum Mursyid. Gelar ini setelah baginda mangkat. Sebenarnya gelar itu memang sesuai untuknya kerana baginda adalah putera Riau yang diakui oleh gurunya Syeikh Ismail Minangkabau sebagai Khalifah Mursyid yang boleh mentawajjuh dan membai’ah para ikhwan Thariqat Naqsyabandiyah al-Khalidiyah itu, apabila Syeikh Ismail Minangkabau tidak berada di Riau.

Setelah saudaranya Yang Dipertuan Muda Riau ke 8 Raja Ali Ibni Raja Ja’afar mangkat, Raja Haji Abdullah menggantikan saudaranya sebagai Yang Dipertuan Muda Riau ke 9. Walaupun Raja Haji Abdullah sebagai penguasa tertinggi kerajaan Riau-Lingga, namun baginda tetap sebagai seorang tokoh ahli sufi yang melakukan ibadah dengan rutin sebagaimana disebut oleh Raja Ali Haji didalam kitab Tuhfat Al Nafis, “Maka di dalam hal itu, maka ia pun duduk di dalam berbuat ibadat juga dengan segala sanak-sanak saudaranya serta menjalankan ibadat Thariqat Naqsyabandiyah itu. Maka tiadalah berhenti khatam dan tawajjuhnya pada tiap-tiap malam Selasa dan hari Jumaat serta menderas ilmu di balainya, iaitu Raja Ali Haji mengajar-ngajar serta membaca kitab-kitab akan segala sanak-sanak saudaranya serta pegawai-pegawai negeri. Ada pun kitab yang dibacanya itu kitab fikah: sah, batal, halal, haram …”

Raja Haji Abdullah bukanlah seorang yang berambisi atau hubbud dun-ya atau hubbul jah, bahawa baginda berkehendak jadi Yang Dipertuan Muda Riau-Lingga itu, tetapi adalah sebaliknya, pangkat yang disandangnya hanyalah berupa anugerah Allah jua adanya. Ini dapat dibuktikan daripada kata-katanya, “Saya ini, apabila setahun di dalam pekerjaan raja ini, saya hendak berhenti, jika dikehendaki oleh goverment, adalah ganti saya anak (saudara) saya Raja Muhammad Yusuf. ” Perkataan tersebut seakan-akan sindiran bahawa seolah-olah baginda tahu daripada pandangan kasyaf, umurnya tidak akan berapa lama lagi, baginda akan meninggalkan dunia yang fana ini. Selanjutnya baginda mengatakan, “Ada pun anak-anak sulbi saya tiadalah yang kebetulan kepada hati saya, yang saya hendak pindah ke Bentan, atau mana-mana tempat yang sunyi membuat ibadat.” Adapun Raja Muhammad Yusuf di atas bukan puteranya tetapi adalah anak saudaranya iaitu putera Almarhum Yang Dipertuan Muda Raja Ali. Puteranya ketika itu sedang belajar di Mekah namanya Raja Haji Muhammad atau digelar juga dengan Tengku Nong. Raja Haji Muhammad/Tengku Nong itu merupakan orang ketiga mengadakan konteks dengan alim-ulama di Mekah sesudah Raja Haji Ahmad bin Raja Haji dan Raja Haji Abdullah.

Yang Dipertuan Muda Raja Haji Abdullah jatuh sakit tumbuh bisul di belakangnya. Penyakit itu mengakibatkan ajalnya. Sebagaimana saudaranya Yang Dipetuan Muda Raja Ali ketika akan mangkat dulu sempat berwasiat dan wafat dalam kalimah zikrullah, maka Raja Haji Abdullah yang tinggi pengetahuan sufiyahnya tentu lebih daripada itu adanya. Baginda juga memanggil sanak saudaranya terutama Raja Ali Haji. Baginda juga sempat meninggalkan wasiat. Raja Ali Haji menulis, “Maka hampirlah wafatnya, maka ia pun memanggil kekandanya Raja Ali Haji dekat-dekat dia, ia minta riba kepalanya. Maka ia pun bercakap perlahan-lahan pada pekerjaan barzakh, iaitu ba’dal maut, serta beringat-ingatan ilmu, fatwa segala Masyaikh Ahli Thariqat…” Kemudian ia pun minta tasbihnya diunjukkan isterinya sambil menangis, kemudian bertanya pula ia kepada Raja Ali Haji, “Pukul berapa ini?”.

Kata Raja Ali, “Hampir pukul sebelas!”

Katanya, “Uzurkah tuan hari ini? Tiada usahlah sembahyang Jumaat dahulu, ditinggalkan saja!”.

Jawab Raja Ali Haji, “Baiklah !”

Seketika lagi ia pun berkata, “Sesak dada!”

Sekira-kira sampai pukul dua setengah istighfarlah ia di dalam zikir nafi itsbat zal Haq, zikir ismuz Zat. Seketika, rohnya pun berpindah dari negeri fana’ ke negeri yang baqa’. Surat wasiatnya diserahkan kepada Raja Ali Haji sementara menunggu puteranya Raja Muhammad/Tengku Nong pulang dari Mekah. Ada pun wasiat itu tulisan tangan dengan huruf Melayu/ Jawi atas kertas lebar dengan khat indah sebagai yang berikut:-

“Tarikh as-Sanah 1276, kepada 26 hari bulan Zulhijjah, hari Sabtu, bahawasanya kita Raja al-Haji Abdullah Yang Di Pertuan Muda membuat suatu surat wasiat ini bagi anak-anaknya. Dan pada ketika tarikh ini juga yang aku telah memberikan kepada anakku Maimunah, dan Puteri (Tengku Bilek), dan Muhammad bin Abdullah dan Muhammad Thahir, daripada segala harta bendaku, yang aku tiada mempunyai sesuatu jua, tetapi selagi aku hidup ini seperti orang meminjam jua kepada anakku yang empat orang itu. Dan tiadalah boleh seseorang saudaranya mendakwakan dia adanya.

Fasal Yang Pertama: Adapun rumah dengan sampah sarapnya hak bagi Maimunah dan si Puteri. Adapun segala senjata besar-kecil hak bagi Muhammad. Syahdan dari kebun seperti Pulau Soreh pulang kepada Muhammad bin Abdullah. Dan perahu, sampan, jongkong mana-mana yang ada itu pulang kepada Muhammad bin Abdullah juga. Sebermula jika aku pulang ke rahmatullah Ta’ala, Muhammad bin Abdullah itulah jadi kuasa, dan memerintah, dan memeliharakan segala saudaranya tiada boleh anak-anakku yang lainnya, melainkan dia yang terlebih kuasa daripadanya.

Fasal Yang Kedua: Apabila sudah sampai ajalku, segala hutang aku Muhammad bin Abdullah membayarnya serta mufakat ia dengan ibunya Raja Hawi. Maka jika sudah sampai akil baligh Muhammad Thahir, jika tiada ibunya hendaklah ia mufakat dengan dia pada menyelesaikan hutang-hutang aku itu. Jikalau aku tiada terikhtiarkan yang demikian itu mufakatlah engkau kepada siapa yang menggantikan aku adanya.

Fasal Yang Ketiga: Mana-mana hutangku yang kena kepada pekerjaan kerajaan, maka iaitu Raja Mudalah yang membayarnya, seperti hutang perang atau kerana sesuatu yang lain yang hendak membaiki negeri dan belanja “mashalihul muslimin”. Jika dengan sebab itu lazimlah Raja Muda itu membayarnya. Demikianlah adatnya selama-lamanya pusaka kita Upu Bugis.

Fasal Yang Keempat: Jangan aku ditanam seperti raja-raja, tanamlah aku seperti menanam seorang fakir. Dan jangan aku dimandikan ramai-ramai. Taruh aku di dalam satu sathar dengan dua tiga orang yang saleh. Hawilah memandikan aku, dan janganlah aku diriba. Letakkan sahaja aku di atas suatu tempat yang suci atau di atas sarir yang terus airnya. Mandikanlah aku seperti barang yang telah disebutkan kaifiatnya di dalam kitab fikah. Dan lagi jangan engkau semua yang hidup sepeninggalan aku bersusah-susah belanja tajhiz aku. Jikalau hendak juga engkau semua mentahlilkan aku suruhlah tahlilkan dengan khalifah syeikh kita. Dan boleh engkau beri sedekah ala kadar kifayahnya. Dan jangan sekali-kali menyakit diri yang di luar syariat Rasulullah S.A.W. Hendak engkau semua turut akan jalan yang sebenarnya. Dan haji dan umrah semua selesai tiada lagi menyusahkan adanya. Adapun senjata besar kecil pulang kepada Muhammad Thahir semuanya.

Fasal Yang Kelima: Sesiapa yang menggantikan aku hendaklah engkau semua turut perintahnya. Dan jangan engkau dengki hasad kepadanya, tiada selamat. Dan engkau semua kerjakanlah dia dengan cuci putih hati kepadanya, inilah jalan orang yang baik-baik. Apa yang ada sampah sarap yang aku tinggalkan kepada kamu, jikalau Raja Muda itu berkehendak jangan sekali-kali ditahan adanya.

Fasal Yang Keenam: Engkau semua adik beradik jangan sekali menaruh hasad dan dengki sesama sendiri. Dan jangan bercerai engkau semua dari jalan mufakat dengan saudara-saudaramu yang lain seperti anak Marhum Raja Abdur Rahman, dan anak marhum Raja Ali kerana adalah Marhum kedua itu saudara syaqiqah, yakni saudaraku seibu sebapa adanya.

Fasal Yang Ketujuh: Jangan engkau semua tiada mendengar nasihat ajaran ulama dan shulaha’ jika engkau tiada kuasa menuntut kepadanya. Maka jika engkau kuasa menuntut, maka inilah yang sangat gemar dan tuntutku. Kerana tersebut di dalam hadis Nabi s.a.w. Ertinya: :Menuntut ilmu fardu atas tiap-tiap Islam laki-laki dan Islam perempuan”. Tiada aku panjangkan pada fadilat menuntut ilmu itu melainkan jikalau Allah bukakan hatimu pada menuntut itu ialah yang sebaik-baik jalan dan nikmat yang tiada dapat dibagaikan fid dun-ya wal akhirah.

Fasal Yang Kelapan: Sayugianya engkau merendahkan diri kepada pangkat saudara tua atau pangkat bapa kepadamu. Hendaklah engkau ber”patik” jikalau serupa kera sekalipun umpamanya. Dan engkau dengar juga akan nasihatnya dan segala ajarannya yang patut pada syarak dan adat.

Fasal Yang Kesembilan: Pesanku kepada kamu sekalian, hendaklah kamu memuliakan anak cucu Rasulullah S.A.W. apa lagi yang sudah jadi kaum kerabat kita; jangan sekali-kali hasad dengki akan dia, seperti abang “Embong” dan abang “Syeikh Engku” hendaklah engkau jadikan ia seperti saudaramu yang betul adanya.

Fasal yang kesepuluh: Jangan membangsat dan serta rapik pinta meminta kepada segala rakyat raja, inilah pesan datuk nenek moyangku, pantang yang tiada boleh dilalui juga, tiada selamat dunia akhirat kerana banyak daripada beberapa kebinasaan mendatangkan murka Allah Taala Yang Maha Besar.

Inilah wasiat yang aku tahshishkan kepada Muhammad Abdullah al-Khalidi. Bermula hendaklah kiranya engkau ingatkan baik-baik sepeninggal aku mati”.

Yang DiPertuan Muda Raja Abdullah telah mangkat pada tahun 1858 dan di makam kan di komplek permakaman di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau.

**********

Cop Mohor Yang DiPertuan Muda Raja Abdullah di tulis dengan tulisan jawi yang berbunyi, “Al Watik Baladun Al Aziz Al Ghaffar Sultan Alauddin Syah Ibni Al Marhum Raja Jaafar 1273-Hijrah”. Awalnya Raja Abdullah memegang jawatan Kelana, iaitu jawatan sebagai Timbalan Yang DiPertuan Muda sekitar 13 tahun semasa pemerintahan kekandanya Yang Dipertuan Muda Raja Ali. Setelah mangkat Yang Dipertuan Muda Raja Ali, Raja Abdullah kemudiannya ditabalkan sebagai Yang DiPertuan Muda Riau Ke 9 pada tahun 1857. Setelah memeggang jawatan tersebut selama satu tahun, Yang Dipertuan Muda Raja Abdullah telah mangkat pada tahun 1858 dan digantikan oleh anakanda saudaranya Raja Muhammad Yusuf Ibni Yang Dipertuan Muda Raja Ali seperti yang telah diwasiatkan nya.

Raja Ali Haji Ibni Raja Ahmad Pujangga Melayu Riau Lingga

Nama lengkap beliau ialah Raja Haji Ali al-Haj Ibni Raja Haji Ahmad Ibni Raja Haji Asy-Syahidu fi Sabillah Ibni Opu Daeng Celak, yang lebih masyhur dengan sebutan Raja Ali Haji saja.

Beliau dilahirkan di Pulau Penyengat Indera Sakti yang ketika itu menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga-Johor dan Pahang. Raja Ali Haji dilahirkan oleh ibunya, Hamidah binti Panglima Malik, Selangor, tahun lahirnya tercatat pada 1809. Raja Ali Haji mempunyai beberapa orang saudara, semuanya ada 16 orang. Mereka ialah:

* Raja Abdul Majid * Raja Abdul Wadud

* Raja Haji Umar/Tengku Endut * Raja Haji Ali

* Raja Abdullah (Amir Karimun) * Raja Usman

* Raja Abdul Hamid * Raja Muhammad Sa’id

* Raja Kecik * Raja Shaliha

* Raja Fatimah * Raja Aisyah

* Raja Shafiyah * Raja Maimunah

* Raja Hawi * Raja Maryam

Sewaktu Raja Ali Haji masih kecil sekitar tahun 1822, ayahandanya pernah membawanya ke Betawi/Jakarta. Ketika itu ayahandanya, Raja Haji Ahmad, menjadi utusan Riau untuk menjumpai Gabenor Jeneral Baron van der Capellen. Berulang-ulang kali Raja Haji Ahmad menjadi utusan (kerajaan Riau) ke Jawa itu, waktu yang berguna itu telah dimanfaatkan oleh puteranya Raja Ali Haji untuk menemui banyak ulama, untuk memperdalam pengetahuan Islamnya, terutama ilmu fiqh. (Di antara ulama Betawi yang sering dikunjunginya ialah Saiyid Abdur Rahman al-Mashri. Kepada ulama ini Raja Ali Haji sempat belajar Ilmu Falak.

Selain dapat memperdalam ilmu keislaman, Raja Ali Haji juga banyak mendapat pengalaman dan pengetahuan hasil pergaulan dengan sarjana-sarjana kebudayaan Belanda seperti T. Roode dan Van Der Waal yang kemudian menjadi sahabatnya. Kira-kira tahun 1827/1243H Raja Ahmad pergi ke Mekah al-Musyarrafah, puteranya Raja Ali Haji ikut serta.

Raja Ahmad dan puteranya, Raja Ali Haji lah di antara keluarga Diraja Riau Lingga yang pertama menunaikan ibadah haji itu. Raja Ali Haji tinggal dan belajar di Mekah untuk suatu masa yang agak lama. Semasa di Mekah Raja Ali Haji sempat bergaul dengan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Dalam beberapa bidang keislaman dan ilmu bahasa Arab Raja Ali Haji sempat belajar dengan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani yang ketika itu adalah sebagai seorang besar (sebagai Ketua Syeikh Haji dan sangat berpengaruh) di kalangan masyarakat Melayu di Mekah.

Ia bersahabat dengan salah seorang anak Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari iaitu Syeikh Syihabuddin bin Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari. Barangkali ketika itu pulalah Raja Ali Haji sempat mempelawa ulama yang berasal dari Banjar itu supaya bersedia pergi ke Riau, menurut rencananya jika mendapat persetujuan akan dijadikan Mufti di kerajaan Riau. Dalam perjalanannya ke Mekah itu, Raja Haji Ahmad dan puteranya Raja Ali Haji pula mengambil kesempatan berkunjung ke Kaherah (Mesir), setelah itu baru kembali ke kediamannya di Pulau Penyengat, Riau.

Di Kesultanan Riau-Lingga-Johor dan Pahang pada zaman dulu memang ramai ulama pendatang di antaranya Habib Syaikh keturuan as-Saqaf, Syeikh Ahmad Jabarti, Syeikh Ismail bin Abdullah al-Minkabawi, Syeikh Abdul Ghafur bin Abbas al-Manduri dan ramai lagi. Apatah lagi saudara sepupu Raja Ali Haji yang bernama Raja Ali Ibni Raja Jaafar menjadi Yang Dipertuan Muda Riau ke 8 (tahun 1845-1857) menggantikan saudaranya Raja Abdur Rahman Ibni Raja Jaafar Yang Dipertuan Muda Riau ke 7 (tahun 1833-1845). Apabila Raja Ali Haji pulang dari Mekah beliau disuruh oleh saudara sepupunya itu mengajar agama Islam dan Yang Dipertuan Muda Raja Ali ibni Raja Jaafar juga ikut belajar kepada Raja Ali Haji.

Raja Ali Haji pakar didalam bidang Ilmu Nahu, Ilmu Sharaf, Ilmu Usuluddin, Ilmu Fiqh, Ilmu Tasauf dan lain-lain. Raja Ali Haji memang berkemampuan tentang berbagai-bagai ilmu pengetahuan Islam, bahkan beliau memang seorang ulama besar pada zaman itu. Raja Ali Haji juga merupakan antara salah seorang Penasihat Kesultanan Riau-Lingga-Johor dan Pahang.

Ramai murid Raja Ali Haji yang menjadi tokoh terkemuka sesudahnya, di antaranya Raja Haji Abdullah yang kemudian menjadi Yang Dipertuan Muda Riau ke 9 (tahun 1857-1858) dan juga Saiyid Syaikh bin Ahmad al-Hadi.

Dalam ilmu syariat, Raja Ali Haji berpegang teguh dengan Mazhab Syafie, dalam iktikad berpegang akan faham Syeikh Abul Hasan al-Asy’ari dan Abu Manshur al-Maturidi, sedang dalam amalan tasauf beliau adalah seorang penganut Tarekat Naqsyabandiyah dan mengamalkan Selawat Dalail al-Khairat yang dibangsakan kepada Saiyid Sulaiman al-Jazuli, yang diamalkan secara beruntun sejak datuk-datuknya terutama Raja Haji as-Syahidu fi Sabilillah yang ketika akan meninggalnya masih tetap memegang kitab selawat tersebut di tangannya, sementara pedang terhunus di tangannya yang satu lagi.

Riau-Lingga merupakan pusat kebudayaan Melayu dan pusat perkembangan ilmu pengetahuan keislaman yang tiada tolok bandingnya di kala itu. Raja Ali Haji sebagai tokoh sejarah, ahli bahasa/sastera Melayu dan yang terkenal dengan “Gurindam Dua Belasnya” banyak dibicarakan orang.

Dinamakan Gurindam Dua Belas ialah kerana terdiri dari dua belas fasal. Yang terkandung dalam Gurindam Dua Belas ialah perkara yang menyangkut ibadat individu, kewajipan-kewajipan para raja dan sifat-sifat masyarakat, kewajipan orang tua kepada anak dan sebaliknya kewajipan anak kepada orang tua, dan lain-lain. Gurindam Dua Belas pernah dikumpulkan oleh Elisa Netscher dan diajarkan dalam Tijdshrift voor Indische Taal, Land en Volkenkunde No. 2, tahun 1853 dengan judul De Twaalf Spreukgedichten.

Karya karya Raja Ali Haji yang terkenal di antaranya ialah Jauharatul Maknunah, Syair Sultan Abdul Muluk pernah diterbitkan oleh Roorda van Eysinga dalam Tijdshrift voor Nederlandsch-India, IX, 4, 1847M, dan diterbitkan di Batavia 1958 M.

Kitab Bahasa Bustanul Katibin yang ditulis oleh Raja Ali Haji pada tahun 1267H/1850M telah diterbitkan dengan huruf batu (litografi) di Pulau Penyengat Riau. Kandungannya membicarakan penulisan bahasa Melayu, tatabahasa Melayu yang disesuaikan dengan tatabahasa (nahu dan sharaf) dalam bahasa Arab. Bustanul Katibin terdiri dari 31 pasal, tebalnya hanya 70 halaman.

Kitab Pengetahuan Bahasa pula telah ditulis pada tahun 1275 H/1858M, menggunakan nama pengarang pada halaman depan cetakan Al-‘Alim, Al-Fadhil Al-Marhum Raja Ali Haji ibni Al-Marhum Raja Haji Ahmad ibni Al-Marhum Yang Di Pertuan Muda Raja Haji Asy-Syahid fi Sabilillah Ta’ala, terbitan pertama, penggal yang pertama Matba’ah Al-Ahmadiah, 82, Jalan Sultan, Singapura, 10 Rejab 1348 H/11 Disember 1929. Pada masa itu pengurus Syarikat Matba’ah Al-Ahmadiah di Singapura adalah cucuanda kepad Raja Ali Haji yang bernama Raja Haji Umar bin Raja Hasan bin Raja Ali Haji). Kitab tersebut adalah kamus bahasa Melayu yang lebih menekankan loghat Melayu Johor, Pahang dan Riau-Lingga. Cetakan pertama setebal 466 halaman, cetakan kedua 483 halaman dengan pendahuluan setebal 32 halaman.

Kitab Tsamratul Muhimmah atau judul lengkap Tsamratul Muhimmah Dhiyafatu lil Umara’ wal Kubara’ li Ahlil Mahkamah. Diselesaikan pada hari Selasa, pukul 2, pada 10 Syaaban 1275H/1858M. Tempat diterbitkan ada dinyatakan pada halaman depan Office Cap Gubernement Lingga, 1304 H. Di halaman belakang dinyatakan ‘Tercap di Lingga An Street Printing Office, Muharam 1304H/1886M. Kitab tersebut adalah pedoman untuk raja-raja, hakim, menteri serta pembesar-pembesar lain dalam sesuatu kerajaan atau pemerintahan.

Kitab Salasilah Melayu dan Bugis telah ditulis pada 15 Rabiulakhir 1282H/1865M. Kandungan Salasilah Melayu dan Bugis ialah menceritakan asal usul keturunan Bugis di Luwu’ Sulawesi, kemudian kejayaan di dalam pengembaraannya di bahagian Barat Nusantara setelah menghadapi pelbagai tentangan dan peperangan yang sangat hebat dan secara berentetan. Mereka dapat berkuasa di Riau, Selangor, Mempawah, dan tempat-tempat lainnya. Salasilah Melayu dan Bugis adalah sangat penting untuk menyusun sejarah Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Malaysia. Diterbitkan buat pertama kalinya (Matba’ah Al-Imam), Singapura, tahun 1329H/1911 M, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggeris tahun 1926 dan dimuat dalam JMBRAS. Pada 1956 diterbitkan di Johor atas perintah Mayor Jenderal Sir Sultan Ibrahim, Sultan Johor ketika itu, dicetak di Pejabat Cetak Kerajaan Johor oleh Markum bin Haji Muhammad Said.

Menyusul pula kitab Tuhfat Al Nafis ditulis pada 3 Syaaban 1282H/1865M. Kitab Tuhfat Al Nafis dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari kitab Salasilah Melayu dan Bugis. Kitab Tuhfat Al Nafis yang awalnya di tulis oleh ayahandanya Raja Haji Ahmad, adalah yang paling terkenal daripada semua karangan Raja Ali Haji. Kandungannya dimulakan dengan menjelaskan sejarah Singapura, Melaka dan Johor yang kemudian dilanjutkan tentang Riau dikalahkan oleh Belanda. Secara terperinci menguraikan kejadian-kejadian bersejarah mulai tahun 1677M hingga ke tahun disusunnya kitab itu (1282H/1865M).

Dipaparkan dengan hebat kisah datuknya Yang Dipertuan Muda Riau Raja Haji Ibni Opu Daeng Celak sehingga beliau mangkat menemui syahidnya di Teluk Ketapang, Melaka. Kitab Tuhfat Al Nafis pernah diterbitkan oleh R. O. Winstedt dalam tahun 1932, dimuat dalam JMBRAS, dalam tahun 1965 oleh Malaysia Publication di Singapura dengan edisi tulisan Rumi/Latin, dan Tuhfat Al-Nafis Sejarah Melayu-Islam merupakan transliterasi oleh Virginia Matheson Hooker diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 1991.

Kitab kitab lain yang ditulis oleh Raja Ali Haji yang antara nya kitab Muqaddimah fi Intizham, ialah sebuah risalah tipis berisikan tiga buah wazifah untuk dijadikan pegangan oleh seorang pemegang kendali dan kemudi negeri ketika mengangkat rencana hukum sebelum menjatuhkan hukuman.

Kitab Syair Hukum Nikah atau Syair Kitab an-Nikah atau Syair Suluh Pegawai.

Kitab Syair Sinar Gemala Mustika Alam yang pernah diterbitkan oleh Matba’ah ar-Riyauwiyah Pulau Penyengat, tahun 1311H/1893M].

Kitab Jauharatul Maknunah mengenai pelajaran fiqh, atau pelajaran agama Islam, yang digubah dalam bentuk puisi. Kitab itu diterbitkan oleh Matba’ah Al-Ahmadiah, 50 Minto Road, Singapura, pada 7 Muharam 1342H. Jauharatul Maknunah ditashih oleh Raja Haji Abdullah bin Raja Haji Hasan Riau, diterbitkan atas usaha Raja Haji Ali bin Raja Haji Muhammad Riau, Mudir Matba’ah Al-Ahmadiah yang ada hubungan keturunan kekeluargaan dekat dengan pengarangnya, Raja Ali Haji.

KETURUNAN

Putera/puteri Raja Ali Haji ada 17 orang iaitu:

1. Raja Haji Hasan, 2. Raja Mala’, 3. Raja Abdur Rahman, 4. Raja Abdul Majid, 5. Raja Salamah, 6. Raja Kaltsum, 7. Raja Ibrahim Kerumung, 8. Raja Hamidah, 9. Raja Engku Awan ibu Raja Kaluk, 10. Raja Khadijah, 11. Raja Mai, 12. Raja Cik, 13. Raja Muhammad Daeng Menambon, 14. Raja Aminah, 15. Raja Haji Salman Engku Bih, 16. Raja Siah dan 17. Raja Engku Amdah.

Raja Haji Hasan (No. 1) memperoleh 12 orang anak yang terkenal sebagai ulama dan tokoh ialah; 1. Raja Haji Abdullah Hakim, 2. Raja Khalid Hitam, meninggal dunia di Jepun, 3. Raja Haji Abdul Muthallib, 4. Raja Mariyah, 5. Raja Manshur, 6. Raja Qamariyah, 7. Raja Haji Umar, 8. Raja Haji Andi, 9. Raja Abdur Rasyid, 10. Raja Kaltsum, 11. Raja Rahah dan 12. Raja Amimah.

Senarai karangan Raja Ali Haji yang telah diketahui adalah seperti yang berikut

* Syair Sultan ‘Abdul Muluk, hari Rabu, 8 Rejab 1262H/1846M

* Gurindam Dua Belas, tahun 1846M

* (Bustanul Katibin lis Shibyanil Muta’allim), tahun 1267 H/1850M

* Kitab Pengetahuan Bahasa, tahun 1275 H/1858M

* (Tsamaratul Muhimmah), diselesaikan hari Selasa, pukul 2, pada 10 Syaaban 1275H/1858M

* Salasilah Melayu dan Bugis, 15 Rabiulakhir 1282H/1865M

* (Tuhfatun Nafis), 3 Syaaban 1282 H/1865M

* (Muqaddimah fi Intizham)

* Syair Hukum Nikah atau Syair Kitab an-Nikah atau Syair Suluh Pegawai

* Syair Sinar Gemala Mustika Alam

* (Jauharatul Maknunah), dinamakan juga Siti Shiyanah Shahibul Futuwah wal Amanah

Pulau Penyengat Pusat Pemerintahan Kesultanan Riau Lingga

Pulau Penyengat yang juga dikenali sebagai Pulau Penyengat Indra Sakti di wilayah Kepulauan Riau dahulu nya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga selama 108 tahun daripada tahun 1803 hingga ke tahun 1911 masihi. Belanda menyebutnya sebagai Pulau Mars.

Pulau Penyengat ini terletak berhadapan dengan pelabuhan Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota. Pulau ini berukuran panjang 2.000 meter dan lebar 850 meter, berjarak lebih kurang 35 km dari Pulau Batam. 

Pulau Penyengat ini dapat ditempuh dari pelabuhan Kota Tanjung Pinang dengan menggunakan perahu bermotor atau lebih dikenal pompong selama hanya sekitar 15 menit.

Pulau Penyengat kini merupakan salah satu objek wisata di Kepulauan Riau yang mempunyai keistimewan nya seperti berikut.

1. Pusat pemerintahan Kerajaan Riau Lingga

Pulau Penyengat pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Riau Lingga. Ketika itu namanya dikenali sebagai Pulau Penyengat Inderasakti. 

Pada tahun 1721 pulau ini sudah pun menjadi medan pertepuran sewaktu berlakunya perang saudara bagi Empayer Kesultanan Johor yang kemudian nya di kenali sebagai Kesultanan Johor Riau dan Pahang pada tahun 1722.

Pada tahun 1782 – 1784 masihi sewaktu Yang DiPertuan Muda Riau ke-4 Raja Haji (Fisabilillah) Ibni Opu Daeng Celak, Pulau Penyengat ini telah dijadikan kubu penting yang lengkap dengan meriam meriam serta alat peperangan lain nya yang telah menjadi medan pertahanan bagi menghadapi serangan tentera laut Belanda daripada Melaka yang datang menyerang Riau.

Yang DiPertuan Besar Sultan Mahmud Syah Ibni Sultan Abdul Jalil berkediaman rasmi di Daik-Lingga berserta keluarga dan kerabat baginda

Pada tahun 1803 masihi, Pulau Penyengat kemudian nya dibangun menjadi Pusat Pemerintahan serta kediaman rasmi Yang Dipertuan Muda Riau ke-6 Raja Jaafar Ibni Raja Haji Fisabilillah serta keluarga dan kerabat nya.

Sejak itu lengkaplah peranan Pulau Penyengat sebagai Pusat Pemerintahan, Adat Istiadat, Agama Islam dan Kebudayaan Melayu yang termashyur di Nusantara ini. Pulau Penyengat kekal menjadi Pusat Pemerintahan serta kediaman rasmi Yang Dipertuan Muda Riau serta keluarga dan kerabat seterusnya nya.

Pada tahun 1832 masihi, apabila mangkat Yang DiPertuan Muda Raja Jaafar Ibni Raja Haji Fisabilillah pada tahun , puteranya Raja Abdurrahman Ibni Raja Jaafar ditabalkan sebagai Yang DiPertuan Muda Riau ke-7. Pada pemerintahan Yang DiPertuan Muda Raja Abdurrahman ini, di tahun 1844 masihi Masjid Raya Sultan Riau yang masih ada sekarang ini telah dibena bagi mengganti masjid lama yang diperbuat daripada kayu. Pada masa itu Pulau Penyengat semakin berkembang sebagai Pusat Pemerintahan, Adat Istiadat dan Kebudayaan Melayu serta pusat pembelajaran ilmu Agama Islam.

Setelah mangkat Yang DiPertuan Muda Raja Abdurrahman Ibni Raja Jaafar, saudaranya Raja Ali Ibni Raja Jaafar pula ditabalkan sebagai Yang DiPertuan Muda Riau ke-8. Pada masa itu Pulau Penyengat semakin berkembang, selain diketahui sebagai Pusat Pemerintahan, Adat Istiadat dan Kebudayaan Melayu, ianya turut menjadi pusat pembelajaran ilmu Agama Islam yang mana ramai guru guru Agama Islam yang mashyur di Nusantara ini telah dijemput untuk tinggal dan mengajar di Pulau Penyengat.

2. Pulau bersejarah

Pulau Penyengat merupakan pulau yang bersejarah. Pulau ini memiliki kedudukan penting dalam peristiwa jatuh bangunnya Empayer Melayu. 

Peranan penting tersebut berlangsung sekitar 190 tahun lama nya, sejak berdirinya Kerajaan Riau di tahun 1722, sampai akhirnya diambil alih sepenuhnya oleh Belanda pada 1911.

3. Jadi kubu pertahanan perang saudara di Johor

Awalnya pulau ini hanya sebuah tempat persinggahan armada-armada pelayaran yang melayari perairan Pulau Bintan, Selat Malaka dan sekitarnya. 

Namun pada tahun 1721 ketika meletus perang saudara yang mana Raja Kecil daripada Siak yang mendakwa sebagai keturunan Sultan Mahmud Syah Mangkat DiJulang telah berjaya untuk merebutkan tahta Kesultanan Johor daripada Sultan Abdul Jalil Riayat Syah, telah ditentang oleh angkatan perang Putera Raja Bugis Lima Bersaudara yang berasal daripada Luwu – Sulawesi yang membantu Raja Sulaiman putera Almarhum Sultan Abdul Jalil Riayat Syah yang telah mangkat di Kuala Pahang.

Pulau Penyengat mula dijadikan kubu pertahanan oleh tentera Raja Kecil, pada masa itu Raja Kecil telah pun memindahkan Pusat Pemerintahan Kesultanan Johor dari Kota Tinggi (Johor) ke Riau di Hulu Sungai Carang (Pulau Bintan). 

Perang saudara itu akhirnya dimenangi oleh angkatan perang Putera Raja Bugis Lima Bersaudara iaitu Opu Daeng Perani, Opu Daeng Menambun, Opu Daeng Marewah, OPu Daeng Chelak dan Opu Daeng Kemasi, yang berperang bagi pehak Raja Sulaiman putera Almarhum Sultan Abdul Jalil Riayat dan saudaranya.

Selanjutnya, Raja Sulaiman ditabalkan oleh Opu Daeng Merewah sebagai Sultan Yang Dipertuan Besar bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah bagi Kesultanan Johor-Riau-Lingga dan Pahang pada 4 Oktober 1722.

4. Ada banyak bangunan bersejarah

Bangunan bersejarah di Pulau Penyengat di antaranya yaitu Masjid Raya Sultan Riau, Mushaf Al-Quran, Istana Kantor dan Balai adat Melayu.

Monumen Bahasa Melayu juga didirikan di pulau ini. Pada tanggal 19 Agustus 2013, diletakkan batu pertama pembangunan Monumen Bahasa Melayu di areal dalam bekas Benteng Kursi, Pulau Penyengat, oleh Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani. 

Pembangunan monumen ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan Pemerintah Provinsi Kepri terhadap jasa-jasa Raja Ali Haji sebagai pahlawan nasional di bidang bahasa. 

Selain itu juga untuk lebih mengenalkan tentang asal dan arti bahasa Melayu yang dipakai di Kepulauan Riau dan Lingga, serta bahasa Indonesia yang digunakan saat ini.

5. Pulau Mas Kawin

Pada 1803 masihi Pulau penyengat ini dijadikan mas kawin oleh Sultan Mahmud Syah Ibni Sultan Abdul Jalil untuk pemaisuri baginda Raja Hamidah Binti Raja Haji Fisabilillah yang merupakan saudara kepada Yang Dipertuan Muda Riau ke-6 Raja Jaafar Ibni Raja Haji Fisabilillah. Bagi menjaga keselamatan Raja Hamidah yang dikenal sebagai Engku Puteri Raja Hamidah, Yang DiPertuan Muda Raja Jaafar pun membangunkan Pulau Penyengat sebagai Pusat Pemerintahan serta kediaman rasmi Yang Dipertuan Muda Riau serta keluarga dan kerabat nya keturunan Raja Haji Fisabilillah. Engku Puteri Raja Hamidah mangkat pada tahun 1844 dan telah di makamkan di sebuah komplek pemakaman nya sendiri di Pulau Penyengat. 

Didalam kawasan komplek makam Engku Puteri Raja Hamidah tersebut juga telah dimakamkan Raja Ali Haji yang dikenal sebagai pengarang Gurindam Dua Belas dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional dan makam ayahanda nya Raja Haji Ahmad Ibni Raja Haji Fisabilillah serta makam Yang Dipertuan Muda Riau ke 9, Raja Abdullah Ibni Raja Jaafar dan isteri nya Tengku Aisyah Binti Sultan Abdul Rahman Muazam Syah I.

Makam ayahanda Engku Puteri Raja Hamidah iaitu Yang DiPertuan Muda Riau ke-4 Raja Haji (Fisabilillah) Ibni Opu Daeng Celak yang mangkat di Teluk Ketapang di Melaka sewaktu menentang tentera Belanda pada tahun 1784.

Pulau Penyengat sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO, di deklarasi pada Jumat, 06 Februari 2015

Batam (Antara Kepri) – Lembaga Adat Melayu (LAM) mendeklarasikan Pulau Penyengat yang berada di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai warisan budaya dunia.

Pendeklarasian dilaksanakan bertepatan dengan Konvensi Bahasa yang digelar rangka memperingari Hari Pers Nasional (HPN) 2015 di Pulau Penyengat, Jumat.

“Pulau Penyengat menyimpan sejarah kejayaan Kerajaan Riau-Lingga. Di sini salah satu pusat perkembangan budaya melayu,” kata Ketua LAM Kepri Abdul Razak saat memberi kata sambutan.
Abdul Razak didampingi Sekda Kepri Robert Iwan Loriaux, Ketua PWI Pusat Margiono, Ketua Dewan Pers Bagir Manan serta perwakilan dari UNESCO dan pakar bahasa membacakan deklarasi Pulau Penyengat sebagai warisan budaya melayu.

Pendeklarasian Pulau Penyengat sebagai warisan dunia ini ditandai dengan tanda tangan oleh ketua PWI Pusat Margiono, Dewan Pers Bagir Manan, perwakilan UNESCO, Ketua LAM Kepri Abdul Razak.
Kemudian berkas yang telah ditandatangani tersebut diserahkan Abdul Razak kepada Ketua PWI Pusat untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Kepri HM Sani.

Gubernur Kepri HM Sani dalam beberapa kesempatan mengatakan Pulau Penyengat tidak hanya sebagai pusat sejarah melayu, melainkan Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal Bahasa Indonesia dilahirkan.
“Bung Hatta, Wakil Presiden RI yang pertama menyatakan Bahasa Indonesia berasal dari salah satu pulau kecil di Kepri yakni Pulau Penyengat,” katanya.

Kepri juga memiliki dua pahlawan nasional yakni Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji.
“Saya bangga menjadi orang Kepri. Masyarakat Kepri juga selayaknya bangga, dua pahlawan nasional lahir di Kepri,” katanya.

Sekda Kepri Robert Iwan mengatakan Pulau Penyengat saat ini sudah menjadi salah satu destinasi budaya unggulan nasional. Berbagai situs sejarah ada di pulau mungil tersebut.
“Dan bahkan beberapa situs melayu di Pulau Penyengat ada yang tersimpan di berbagai belahan dunia. Mewujudkan pulau ini menjadi destinasi unggukan memang tidak mudah,” katanya. 

Robert mengatakan sekarang pulau ini telah menjadi destinasi religius unggulan. Selain mensyukurinya, masyarakat perlu menjaga dan melestarikan situs sejarah yang masih ada di Pulau Penyengat.

“Apalagi sejak hari ini Penyengat telah resmi dideklarasikan sebagai salah satu warisan budaya Dunia. Semoga membawa dampak yang lebih baik bagi Indonesia dan Kepri khususnya,” kata Robert.

Robert juga menyebutkan jika Penyengat dan dua negara tetangga, Singapura dan Malaysia masih memiliki hubungan sejarah kemelayuan. Bahkan ada sebuah peninggalan sejarah Melayu di Singapura yang kemudian diberi nama Malay Heritage.

“Di sana terdapat banyak peninggalan sejarah melayu, dan uniknya semua yang ada di sana, juga ada di Pulau Penyengat,” katanya.

Sememtara itu, Ketua PWI Pusat Margiono sendiri dalam sambutannya merasa bangga bisa hadir di Pulau Penyengat. Apalagi kehadirannya disambut dengan meriah dan luar biasa dari tuan rumah.


“Saya berterima kasih atas sambutan yang luar biasa ini. Saya hanya berharap, semoga acara yang luar biasa ini akan membawa berkah bagi kita semua dan bagi tuan rumah tentunya,” kata Margiono.

Sebelum pendeklarasian Penyengat sebagai warisan budaya dunia, terlebih dahulu dilakukan rangkaian kegiatan seperti Konvensi Bahasa di Gedung Daerah dan meninjau warisan budaya yang berada di Sungai Carang. (Antara) Oleh: Niko Panama

____________

Festival Pulau Penyengat Sebagai Acara Tahunan Mulai Tahun 2016

Festival Pulau Penyengat yang diadakan setiap setiap tahun mula di adakan pada 20 hingga 24 Februari 2016. Pulau Penyengat yang terletak di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dihadiri oleh orang-orang dari sejumlah negara dan daerah yang datang hendak menonton dan sebagian lagi merupakan peserta peserta yang terlibat dalam Festival Pulau Penyengat tersebut. Festival yang berlangsung selama 5 hari itu merupakan salah satu kegiatan untuk menyemarakkan Penyengat, pulau kecil di pesisir Tanjung Pinang.

Sejumlah permainan dan olahraga dikompetisikan dalam festival itu. Panitia juga akan menghelat tanding pantun, seminar, dan klinik sastra. Setiap malam diselenggarakan pentas seni tradisional di balai desa pulau itu. Tentu saja ada seminar produk intelektual terpenting Penyengat: Gurindam XII.

Kenyataan Akhbar Sultan Abdurrahman Muazam Syah di “The Strait Times” Singapura pada February 15, 1911

Keratan akhbar “The Strait Times” Singapura pada February 15, 1911 ini adalah mengenai Kenyataan Akhbar Sultan Abdur Rahman Muazam Syah, Sultan Riau Lingga yang di buat di Singapura dengan tajuk, “Satu Perjanjian Yang Di Bacakan, Tetapi Lain Pula Yang DiSuruh Untuk DiTandatangani”. 
Kenyataan Akhbar tersebut adalah bagi menjawab Pengumuman Rasmi (Gazette) oleh Netherlands India Government (Pemerintah Belanda) pada 11 February 1911 di akhbar yang sama berhubung dengan tindakan Pemerintah Belanda menurunkan baginda secara paksa daripada tahta Kerajaan Riau Lingga.

Didalam Kenyataan Akhbar tersebut, Sultan Abdur Rahman Muazam Syah memberitahu bahawa baginda serta Kerajaan baginda senantiasa berusaha serta bekerjasama sebaik mungkin didalam suasana harmoni dengan Pemerintah Belanda, meski pun kerap kali pihak Pemerintah Belanda melakarkan perjanjian yang mengurangkan kuasa dan keistimewaan baginda dari masa ke semasa, pada setiap perjanjian baru semakin banyak kuasa Pentadbiran baginda yang diambil dari tangan baginda dan dipindahkan kepada Pegawai Pegawai Pemerintah Belanda.

Kesemua perjanjian perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh baginda dan baginda memenuhi semua perkara perkara yang terkandung didalamnya, kerana baginda tahu bahawa, apabila terdapat dua kuasa, maka kuasa yang lemah harus memberi laluan kepada kuasa yang kuat , dan juga memahami akan keperluan untuk tinggal bersama bersesuaian dengan perlindungan yang telah diberikan kepada baginda serta Sultan terdahulu, asalkan permintaan permintaan yang di ketengahkan oleh Kuasa tersebut tidaklah terlalu menyusahkan dan yang tidak munasabah.

Beberapa bulan sebelumnya, satu lagi perjanjian baru yang di cadangkan oleh Resident Riau yang datang ke istana baginda di Pulau Penyengat dan membacakan cadangan perjanjian tersebut di hadapan baginda dan para menteri baginda. Setelah mendapatkan pandangan dari Kerajaan baginda, maka diputuskan bahawa baginda bolehlah menandatangani perjanjian  tersebut, dan pada 26 Disember 1910, Resident menjemput baginda untuk datang ke Tanjung Pinang untuk baginda menurunkan tandatangan baginda.

Apabila baginda membaca perjanjian yang diberikan itu, baginda dapati bahawa ianya tidak sama dengan perjanjian yang dibacakan dahulu kepada baginda dan para menteri baginda, namun begitu Resident tetap juga mahukan baginda untuk menandatangani perjanjian itu. Baginda tidak mahu menandatangani perjanjian yang baru itu sehinggalah baginda berbincang dahulu dengan Kerajaan baginda dan pada masa yang sama baginda meminta Pesident untuk menghantarkan satu salinan kepada Kerajaan baginda untuk diteliti.

Beberapa hari kemudian satu salinan perjanjian yang baru itu dihantarkan kepada baginda dan baginda pun mengadakan mesyuarat dengan para menteri baginda, yang teperanjat melihatkan isi kandungan nya, yang sangat berlainan daripada perkara perkara yang dahulu dibacakan kepada mereka. Didalam perjanjian akhir ini, semua kuasa baginda sebagai Sultan diambil daripada baginda dan di kurangkan hingga hanya menjadi sebagai Ketua Adat Istiadat saja, seluruh kuasa Pentadbiran Kerajaan akan diambil dari tangan baginda sehinggakan tidak mempunyai apa apa kuasa ditanah datok moyang sendiri, begitu juga dengan wang elaun yang selalu dibayarkan kepada baginda setiap bulan sebagai ganti bagi kesemua hilangnya cukai pendapatan Negara disebabkan oleh perjanjian perjanjian yang dipaksakan untuk baginda tandatangani, juga akan dikurangkan.

Baginda telah dinasihatkan secara rasmi oleh Kerajaan baginda untuk menjawab bahawa cadangan perjanjian tersebut adalah terlalu membebankan dan meminta agar satu perjanjian yang tidak terlalu membebankan dibuat. Baginda juga telah meminta agar jawapan baginda itu di kirimkan juga kepada Governor General of the East Indies untuk pertimbangan nya.

Pada 6 February 1911, baginda telah pergi ke Lingga untuk suatu tugas berhubung dengan satu kes pembunuhan dan pada 8 February baginda berangkat pulang ke Riau melalui Selat Panjang dimana baginda berhenti untuk bermalam. Pada 9 February, semasa hampir di Riau, baginda bertemu dengan perahu Pemerintah Belanda, “Braca” dan diberitahu bahawa baginda telah di turunkan daripada tahta Kerajaan.

Sehingga ke tarikh ini, baginda tidak menerima jawapan akan permintaan baginda agar satu perjanjian baru dilakarkan atau meminta baginda untuk menandatangani semula perjanjian yang dahulu.

Setibanya baginda di Riau, baginda terperanjat melihatkan tiga kapal perang yang telah menurunkan askar askar di Pulau Penyengat.

Askar askar ini telah memecahkan dan membuka gudang minyak benzene dan dua lagi bangunan untuk mencari sejumlah senjata api serta peluru, dan Resident juga bertanya kepada baginda samaada baginda ada menyembunyikan 700 pucuk senapang dan peluru.

Pasti nya baginda tidak mempunya senjata senjata tersebut dan juga peluru, maka tiada satu pun yang ditemui.

Pegawai yang mengetuai tugas tersebut menyuarakan rasa marah nya kerana telah dihantar menjalankan tugas yang tidak menemuikan hasilnya, kerana Sultan dan Kerajaannya serta rakyatnya didapati tetap bersetia dengan Pemerintah Belanda dan tiada terdapat tanda tanda bahawa mereka sedang bersiap siap untuk melakukan perlawanan.

Sultan Abdurrahman juga menyatakan rasa yakinnya bahawa kenyataan baginda ini akan diterbitkan oleh akhbar ini, kerana baginda tidak boleh membiarkan tuduhan yang diterbitkan di Pengumuman Rasmi (Gazette) Netherlands India Government (Pemerintah Belanda), yang menyatakan bahawa baginda berpakat dengan kumpulan penentang Pemerintah Belanda di biarkan tanpa di jawab untuk memberitahu bahawa tuduhan itu adalah tidak benar.

Baginda juga menyatakan bahawa cadangan untuk mencalonkan cucu lelaki baginda yang berusia 10 tahun sebagai Sultan, tanpa diragukan lagi bahawa ianya untuk membolehkan Pemerintah Belanda untuk memboleh kan semua perjanjian mereka dilaksanakan dengan mudah dan memindahkan semua kuasa ketangan mereka, serta memungut cemua cukai cukai, pertambangan dan lain lain keuntungan, yang merupakan keinginan dan tujuan sebenar baginda di turunkan daripada tahta Kerajaan.

(Ditandatangani didalam tulisan jawi)
Raja Abdur Rahman Bin Mohamed Eusope.

Cop Mohor Sultan Abdurrahman Muazam Syah di Singapura

Setelah pemakzulan Sultan Abdulraman dan Tengku besar Umar daripada Kerajaan Riau-Lingga pada 10 Februari 1911, Sultan Abdurrahman, Tengku Besar Umar, Raja Ali Kelana, Raja Khalid Hitam, Raja Muhammad Tahir serta lainnya bersama sama keluarga masing masing telah meninggalkan Riau dan belayar ke Singapura. Sultan Abdurrahman bersama keluarga dan kerabat terdekat Baginda belayar dari Pulau Penyengat keSingapura dengan menaiki kapal Baginda yang bernama ‘Seri Daik’.

 Semasa Sultan Abdurrahman yang berada di Singapura, baginda telah membuat Kenyataan Akhbar di akhbar Singapura, The Straits Times pada 15 February 1911 mengenai perlucutan jawatan Baginda sebagai Sultan Kerajaan Riau Lingga, yang lakukan secara tidak adil kerana tuduhan yang dibuat oleh pehak Pemerintah Belanda mengenai pakatan Baginda dengan pehak lain yang mahu membangkan serta memerangi Pemerintah Belanda adalah tidak benar. Sultan Abdurrahman juga menyatakan bahawa helah pehak Belanda mahu mencalon cucunda Baginda yang berusia 10 tahun (Tengku Mahmud Bin Tengku Umar) sebagai Sultan, hanyalah satu muslihat untuk membolehkan pihak Pemerintah Belanda menguasai dan memindahkan seluruh kuasa keatas mereka bagi membolehkan mereka menguasi sepenuh nya pendapatan dan keuntungan yang diperolehi daripada cukai, perlombongan dan lain nya milik Kerajaan Riau Lingga.

Sultan Abdurrahman dan para Menteri Baginda seperti Raja Ali Kelana, Raja Khalid Hitam dan lainnya juga merancang di Singapura untuk mendapatkan bantuan daripada Turki dan Jepun untuk mengambil Kerajaan Riau Lingga daripada Pemerintah Belanda. Usaha usaha mengumpul dana pun dilakukan bagi menjayakan rancangan tersebut. Dalam pada itu, Pemerintah Belanda di Riau Lingga Kingdom telah membuat pengumuman untuk memberitahu Sultan Abdurrahman serta kerabat kerabat DiRaja yang berada di Singapura bahawa Pemerintah Belanda akan merampas segala harta harta mereka di Pulau Penyengat dan di Riau Lingga sekiranya mereka tidak kembali dan menguruskan harta harta mereka. Apabila Sultan Abdurrahman mendengar perkara ini, Baginda pun mengarahkan orang orang yang berada di Pulau Penyengat untuk membuka dan memusnahkan Istana Istana dan bangunan bangunan yang lain yang dimiliki oleh Sultan dan keluarga Binda serta kerabat kerabat DiRaja lain nya. Baginda juga mengarahkan menanam tanah tanah yang kosong di Pulau Penyengat – Riau dan di Daik – Lingga, yang mungkin akan dirampas oleh Pemerintah Belanda.

Apabila usaha Sultan Abdurrahman dan lain lain nya untuk mengumpul dana yang mencukupi, mereka pun menghantar Raja Khalid Hitam ke Jepun pada tahun 1911 untuk mendapatkan bantuan daripada Maharaja Jepun. Mereka juga menghantar Raja Ali Kelana ke Turki untuk mendapatkan bantuan daripada Sultan Empayer Othmania. Malangnya kedua dua usaha untuk mendapatkan bantuan daripada Turki dan Jepun itu tidak berjaya. Raja Khalid Hitam yang dihantar ke Jepun pada keli kedua pada tahun 1913, telah mangkat di Jepun sebelum berjaya bertemu dengan Maharaja Jepun. Dipercayai bahawa Raja Khalid Hitam telah mati diracun semasa berada di Jepun. Dengan itu harapan untuk pulang dan mengambil kembali Kerajaan Riau Lingga daripada Pemerintah Belanda menjadi musnah.

Kemudian pada tahun 1913 itu juga, Pemerintah Belanda pun membubarkan Kerajaan Riau Lingga serta sistem pemerintahnya dan menggantikan dengan sistem Pentadbiran Pemerintah Belanda dan mengangkat orang orang Riau yang setia kepada mereka untuk menjadi pegawai pegawai mereka.
Sultan Abdurrahman bersama keluarga serta kerabat kerabat terdekat Baginda terus tinggal di Singapura.

Raja Muhammad Tahir Bin Raja Abdullah mangkat pada tahun 1918.

Raja Ali Kelana dan keluarga nya telah berpindah ke Johor dan telah dilantik sebagai Syaikhul Islam Johor oleh Sultan Ibrahim dan memegang jawatan tersebut selama sekitar 13 years. Raja Ali Kelana mangkat dirumah nya Johor Bahru pada 4 December 1927.

Sultan Abdurrahman yang menetap di Singapura selama sekitar 29 tahun sejak datang dari Riau pada tahun 1911, telah mangkat dirumahnya di Singapura pada 28 December 1930.

Tengku Besar Umar dan keluarga nya telah berpindah ke Terengganu dan telah mangkat di Kuala Terengganu pada tahun 1939.

Sultan Abdurrahman Muazam Syah
Tengku Besar Umar Ibni Sultan Abdurrahman Muazam Syah

Gran Tanah Pulau Batam Bertarikh 29 Rabiul Awal 1118 Hijrah bersamaan 11 December 1890 masihi

Surat Kurnia dan Pemilikan Pulau Batam telah dikeluarkan oleh Seri Paduka Yang DiPertuan Muda Riau dan Lingga, Raja Muhammad Yusuf Ibni Raja Ali pada 29 Rabiul Awal 1308 hijrah bersamaan 11 December 1890 Masihi dan di kurniakan kepada putera putera baginda, Raja Abdullah (Tengku Besar) dan Raja Ali Kelana dan juga kepada saudara pupuan baginda, Raja Muhammad Tahir Bin Raja Haji Abdullah, seperti berikut:-

“Bahawa kita Seri Paduka Yang DiPertuan Muda Riau Dan Lingga serta daerah takluknya, sekelian menyatakan perihal tanah tanah yang di Pulau Batam yang telah jadi kurniaku kepada putera kita Raja Abdullah (Tengku Besar) dan kepada putera kita Raja Ali Kelana dan saudara kita Raja Muhammad Tahir Bin Al Marhum Yang DiPertuan Muda Riau Raja Haji Abdullah Al-Khalid. Dengan surat kita yang termaktub pada 29 haribulan Rabiul Akhir pada hari Rabu 1308 Hijrah, dan pada tanah itu telah semua di ________ Raja Ali dan Raja Muhammad Tahir yang tersebut itu dengan belanjanya dan ketetapan keduanya. Maka pada tarikh daripada ini, kita telah _____ haruslah ia melakukan sebagaimana yang telah kita izinkan itu. Kita kehendaki jika ada orang yang bukan bangsa anak negeri yang hendak ______ berusaha atau menyewa didalam kawasan tanah itu, hendaklah mereka itu dibawa kepada Pemerintah dan berjanji kepada kita sendiri. Adapun daripada segala faedahnya yang masih daripada perjanjian itu dan tiadalah Kerajaan mengambil akan dia hanya tetap jua kurnia dimiliki oleh tiga orang yang tersebut itu atau ahli waris nya adanya.”

Peta Gran Tanah Pulau Batam Bertarikh 29 Rabiul Awal 1118 Hijrah bersamaan 11 December 1890 masihi

***************

Petikan daripada Tulisan : Aswandi Syahri
Sumber: Website Pemerintah Kota Batam

“Mengimbangi perkembangan Singapura yang pesat sejak dibuka Inggris pada tahun 1819, pihak kerajaan Riau-Lingga juga mulai membukan pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya untuk berbagai kontrak dan konsesi. Perkembangan ini berhasil memancing sejumlah “penanaman modal asing” dan pengusaha-pengusaha kaya dari Singapura untuk membuka dan melebarkan usahanya ke Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya.

Disamping membuat kontrak dan membuka konsesi untuk pengusaha dan pemodal asing, Yang Dipertuan Muda Riau Raja Muhammad Yusuf juga memberikan kurnia bagian tanah tanah Batam kepada “pengusaha” tempatan yang berasal dari kaum kerabatnya. Sebuah contoh yang amat terkenal adalah kurnia tanah tanah di pulau Batam yang diberikan oleh Yang Dipertuan Muda Riau Raja Muhammad Yusuf kepada Raja Abdullah (Tengku Besar), Raja Muhamad Tahir, dan putranya yang bernama Raja Ali Kelana berdasarkan surat kurnia dari Yang Dipertuan Muda Riau Raja Muhammad Yusuf tanggal 29 Rabul Akhir 1308 Hijriah yang bersamaan dengan tanggan tanggal 11 atau 12 Desember 1890 Miladiah.

Dalam sebuah surat tanggal 8 Rabiul Awal 1316 Hijriah, bersamaan dengan 26 Juli 1898 Miladiah, “ditegaskan” kembali oleh Raja Muhammad Yusuf bahwasanya diatas tanah tersebut Raja Ali Kelana dan Raja Muhammad Tahir telah membuka usaha dengan menggunakan modal dan usahanya sendiri.Usaha apa yang dibuat oleh Raja Ali kelana dan Raja Muhammad Tahir di atas tanah kurnia tersebut? Apakah pada tanah yang dijelaskan pada dua surat tersebut sebuah pabrik batu bata yang kemudian menjadi milik Raja Ali Kelana didirikan? Belum ada bahan sumber yang dapat menjelaskan hal ini. Satu hal yang pasti, Song Ong Siang dalam sebuah bukunya menyebut seorang pengusaha Cina dari Singapura bernama Sam Ong Leong sebagai pemilik sebuah pabrik batu bata di pulau Batam. Apakah pabrik ini didirikan diatas atas tanah yang disewa Sam Ong Leong dari Raja Ali Kelana dan Raja Muhammad Tahir? Satu hal yang pasti, terdapat sebuah pabrik batu bata dengan nama Batam Brick Works di Batu Haji pulau Batam, terkenal dengan merek BATAM dan mempunyai kantor pusat di Singapur

Bahan sumber informasi terbaru tentang pabrik yang berlokasi di Batu Haji ini menyebutkan bahwa, “…pabrik batu bata Batam Brick Works telah lama berdiri, namun pendirinya tak mampu membuat sebarang keberhasilan. Setelah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya kepemilikan atas pabrik itu dibeli ole Raja Ali Kelana pada tahun 1896 [ “…The Batam Brick Works have been established for many years, but the founder was unable to make the business a sucess, and, after passing through many vicissitudes, the undertaking was purchased by Raja Alie the present owner, in 1896…”]
Dari siapa Raja Ali Kelana beli pabrik ini? Sulit untuk menjawab hal ini karena ketiadaan sumber yang dapat menerangkannya. Namun yang jelas, di tangan Raja Ali Kelana, pabrik penghasil batu bata dengan merek “BATAM” yang hampir bangkrut ini, berhasil bangkit sehingga mampu menghasilkan 30.000 batu bata dalam sehari dan bahkan mampu mengangkat nama Batam sebagai penghasil batu bata yang bermutu di kawasan Selat Melaka.

Perkembangan pabrik batu bata Batam Brick Works semakin pesat setelah nama perusahaan yang berkantor pusat di Singapura ini muncul dalam Singapore Straits and Directory pada tahun 1901. Sejak saat itu nama Batam Brick Works semakin terkenal sebagai perusahaan penghasil batu bata bermutu yang terbesar di gugusan Kepulauan Riau-Lingga dan negeri-negeri Selat.


Mutu batu bata produksi Batam Brick Works selalu memenangkan sejumlah pertandingan kualitas dan mutu batu bata di Singapura, Semanjung Melayu, dan kawasan Timur Jauh. Bahkan karena mutu batu batanya, perusahaan ini pernah mendapatkan award (penghargaan) dalam sebuah pameran di Hanoi dan Pulau Pinang pada tahun 1907.

Aktivitas Batam Brick Works dibawah Raja Ali Kelana berakhir ketika ia memutuskan untuk menjual persahaan itu kepada seorang pengusaha Cina di Singapura pemilik Sam Bee Brick Works, satu tahun menjelang pemakzulan Sultan Abdulraman dan Tengku besar kerajaan Riau-Lingga pada tanggal 10 Februari 1911.

Raja Ali Kelana

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah telah diputerakan pada 30 Julai 1959 di Istana Mangga Tunggal, Pekan, Pahang. Baginda merupakan paduka putera sulung Sultan Ahmad Shah, Sultan bagi negeri Pahang dan seluruh jajahan takluknya.

Latar belakang pendidikan awal Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku telah bermula di Sekolah Clifford, Kuala Lipis  pada tahun 1965. Kemudian Baginda telah menyambung persekolahan peringkat rendah di Sekolah Kebangsaan Ahmad, Pekan (1966-1969) dan Sekolah Rendah Kebangsaan St Thomas, Kuantan serta pengajian peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan St Thomas (1970-1974).

Dalam usia 16 tahun, Baginda kemudiannya berangkat melanjutkan pengajian ke Aldenham School, Elstree, Hertfordshire, UK pada tahun 1975-1977. Pengajian Baginda kemudiannya diteruskan dalam bidang ketenteraan di The Royal Military Academy Sandhurst, UK (1978 1979). Pada tahun 1980-1981, Baginda telah meneruskan pengajian peringkat diploma di Worcester & Queen Elizabeth College, UK dalam bidang International Relations And Diplomacy.

Pada 1 Julai 1975, Baginda telah dilantik sebagai Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang dan kemudiannya telah dimasyhurkan pada 23 Oktober 1977 di Istana Abu Bakar, Pekan. Dalam usia baru sahaja menjangkau 20 tahun, Baginda telah dilantik menjadi Pemangku Raja Pahang untuk tempoh lima tahun bermula pada 28 April 1979, iaitu selama tempoh ayahanda Baginda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah Ibni Al Marhum Sultan Abu Bakar Ri’ayatuddin Al Mu’adzam Shah menjadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-VII.

KDYMM Seri Paduka Baginda Tuanku telah bertemu jodoh dengan KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah iaitu puteri ketiga kepada Sultan Johor, Sultan Iskandar. Pengantin Diraja Pahang dan Johor ini telah diijab kabulkan pada 6 Mac 1986 di Masjid Sultan Abu Bakar, Johor dan Istiadat Membatalkan Air Sembahyang telah diadakan di Istana Bukit Serene. Hasil perkahwinan tersebut Baginda berdua telah dikurniakan dengan empat orang putera dan lima orang puteri.

Seperti kelazimannya, sebagai pewaris takhta, KDYMM Seri Paduka Baginda Tuanku telah didedahkan dengan bidang ketenteraan sejak dari awal lagi. Komitmen Baginda dalam bidang ketenteraan sangat terserlah sehingga dilantik sebagai Leftenan Muda, Royal Military Academy, Sandhurst, England dengan menerima pentauliahan oleh Queen Elizabeth II pada tahun 1980.

Baginda juga adalah Kapten bagi pasukan Kor Kavelri Diraja Malaysia dan dilantik menjadi Leftenan Kolonel, Rejimen 505 Askar Wataniah pada 1 Mei 1999. Sifat kepimpinan Baginda dalam bidang ketenteraan sentiasa dikagumi sehingga Baginda dilantik menjadi Kolonel, Rejimen 505 Askar Wataniah pada 1 Jun 2000 dan kemudiannya menjadiBrigadier Jeneral, Komander Rejimen 505 Askar Wataniah pada 1 April 2004.

KDYMM Seri Paduka Baginda Tuanku juga sangat aktif dalam bidang sukan. Antara bidang sukan yang diminati oleh Baginda adalah polo, bola sepak dan hoki. Baginda bukan sahaja aktif di dalam negara malahan juga di luar negara dan pernah mengetuai pasukan Polo Diraja Pahang dalam perlawanan antarabangsa di Windsor Polo Club, England serta mengambil bahagian dalam pertandingan di Singapura, Filipina, Brunei, Argentina, Amerika Syarikat, Sepanyol, Belgium dan Thailand. Kehebatan Baginda dalam sukan Polo terbukti apabila berjaya menggondol pingat emas pada temasya Sukan SEA ke-12 di Singapura pada tahun 1983.

Pencapaian Baginda dalam bidang sukan sangat terserlah sehinggakan Baginda diberi kepercayaan untumemegang beberapa jawatan penting  persatuan persatuan sukan didalam dan di luar negara.Antara jawatan yang pernah disandang adalah Presiden Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM), Ahli Majlis Persekutuan Bola Sepak ASEAN (AFF), Vice President of Asian Football Confederation. Baginda juga telah mencipta sejarah tersendiri apabila dipilih antara tiga Anggota Jawatankuasa Eksekutif Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (FIFA) mewakili Asia untuk penggal 2015-2019.

KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sangat sinonim dengan sifat sopan dalam menyantuni rakyat. Ini adalah hasil didikan penuh kasih sayang yang disemai sejak kecil lagi oleh Almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Sultan Abu Bakar serta bondanya, Almarhumah Tengku Ampuan Afzan Rahimahallah Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad.

Keprihatinan Baginda dan Tuanku Permaisuri dalam menyelami denyut nadi rakyat dapat dilihat dengan jelas bila mana Baginda sentiasa dilihat dengan segera bercemar duli untuk bertanya khabar, bertitah kata-kata semangat dan mengurniakan sumbangan peribadi setiap kali mendengar rakyat Baginda ditimpa bencana.

Sesungguhnya Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah adalah seorang raja yang berjiwa rakyat. Dengan keperibadian yang mulia dan legasi pemerintahan berpaksikan kata keramat ‘Raja dan rakyat berpisah tiada’ yang diwarisi daripada Paduka Ayahanda ini membuatkan Baginda Tuanku sangat disayangi rakyat jelata terutamanya rakyat negeri Pahang tanah tumpah darah Baginda.

Sumber: Portal Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Binti Almarhum AlMutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong telah diputerikan pada hari Jumaat, 5 Ogos 1960 di Istana Bukit Stulang, Johor Bahru, Johor. Tuanku Permaisuri ialah anakanda keempat kepada Almarhum Sultan Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail dan Enche’ Besar Khalsom Binti Abdullah.

Baginda menerima pendidikan awal di Sekolah Taman Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru (1962-1966), Sekolah Perempuan Rendah Sultan Ibrahim, Johor Bahru dan kemudiannya meneruskan pendidikan peringkat menengah di Sekolah Tun Fatimah (1973–1979). Seterusnya di antara tahun 1980 hingga 1986 Baginda telah mengikuti pelbagai kursus antaranya di Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim, Johor Bahru dan Kursus Sains Politik dan Kemasyarakatan di Universiti Kebangsaan Singapura.

Tanggal 6 Mac 1986 menyaksikan satu detik bersejarah telah tercipta apabila KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong selamat diijab kabulkan dengan KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah. Pada masa itu, KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong adalah Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang. Seterusnya Baginda Permaisuri dimasyhurkan sebagai Tengku Puan Pahang yang ketika itu puteri kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong VIII Almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail. Perkahwinan bahagia Baginda berdua menjadi lebih sempurna dengan kehadiran sembilan anakanda iaitu empat putera dan lima puteri sebagai tanda pengikat kasih pasangan diraja.

KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sangat meminati kerja-kerja kreatif seperti menjahit dan menenun. Baginda telah mengangkat Tenun Pahang dengan memasyhurkannya sebagai Tenun Pahang Diraja. Perkembangan industri ini dipantau rapi melalui Badan Penasihat Pembangunan Tenun Pahang Diraja. Baginda juga telah berkenan menubuhkan Institut Kemahiran Tenun Pahang Diraja Tengku Ampuan Besar Meriam bagi melatih golongan muda khasnya untuk memartabatkan Tenun Pahang Diraja di Kompleks Budaya dan Kraftangan Pulau Keladi pada 2010 selain turut mengasaskan Yayasan Tenun Pahang Diraja. Selain itu, Baginda juga telah mengasaskan projek Tenun Pahang Diraja yang diusahakan di Penjara Penor, Pahang. Malah, Baginda turut menubuhkan syarikat menghasil dan menjual kain tenun yang dikenali sebagai CHEMINAHSAYANG.

KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong cukup pakar dalam bidang seni jahitan, mengait, jahitan silang (cross stitch) dan sulaman. Kepakaran dan bakat semulajadi yang dianugerahkan kepada Baginda amat dikagumi dan menjadi inspirasi kepada semua wanita.

Justeru, Baginda berbesar hati berkongsi kepakaran itu dengan menubuhkan Kelab jahitan di Kuantan pada awal tahun 1990-an dalam usaha mengajar teknik seni jahitan yang lebih halus. Inisiatif Baginda menubuhkan pusat jahitan melalui Pertubuhan Perkumpulan Perempuan (WI) pada tahun 2006 membuka lembaran baharu kepada golongan wanita untuk belajar menjahit demi menambah pendapatan. Baginda Tuanku Permaisuri juga terkenal dengan kemahiran memasak pelbagai jenis sajian. Atas minat yang sangat mendalam terhadap bidang masakan ini, Baginda telah menubuhkan Sekolah Masak Tunku Azizah WI Negeri Pahang serta berjaya menghasilkan buku resipi ‘Air Tangan Tengku Puan Pahang’ pada 2005 dan dua buku resipi lain iaitu ‘Air Tangan Tengku Puan Pahang – Masakan Tradisional Pahang’ dan ‘Air Tangan Tengku Puan Pahang – Manisan Tradisional Pahang’ pada 2018. Selain itu, Baginda juga telah dilantik sebagai Penaung Diraja Persatuan Jurumasak Pantai Timur dan Malaysia.

Baginda Tuanku Permaisuri turut bergiat aktif dalam aktiviti persatuan beruniform Pandu Puteri dan telah dilantik memegang beberapa jawatan di peringkat nasional mahupun antarabangsa. Antara jawatan yang pernah disandang oleh Baginda adalah Yang Dipertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia (PPPM) cawangan Pahang, Naib Yang Dipertua PPPM Peringkat Kebangsaan (1999-2011).

Pada tahun 2005, Baginda telah dilantik sebagai Penaung Diraja, Friends of Asia Pacific WAGGGS (FAPW) yang membabitkan keahlian merangkumi 27 buah negara di Rantau Asia Pasifik. Atas komitmen Baginda dalam memartabatkan golongan wanita pula, Baginda dilantik sebagai Presiden Serantau untuk Asia Tenggara dan Timur Jauh bagi Persatuan Wanita Desa Sedunia dari tahun 2010 hingga 2016. Sebelum itu Baginda adalah Timbalan Presiden Persatuan Wanita Desa Sedunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tahun 2007 hingga 2010. Sebagai Ahli Lembaga Pengarah The Olave Baden-Powell Society iaitu satu pertubuhan wanita yang berpengaruh di seluruh dunia, Baginda bertekad mengembangkan potensi anak-anak gadis dan wanita ke persada antarabangsa dalam bidang Pandu Puteri.

Pada tahun 1989, Baginda dilantik sebagai Presiden Women’s Institute of Pahang yang menjadi organisasi wanita pertama yang ditubuhkan di negara ini. Baginda telah membawa persatuan ini sehingga ke peringkat antarabangsa dan didaftarkan sebagai ahli Associated Country Women of the World (ACWW), Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menggabungkan 10 juta ahli dari 70 buah negara seluruh dunia.

Sebagai Presiden Serantau dan Timbalan Presiden Jawatankuasa Bangsa-Bangsa Bersatu Baginda telah menghadiri lima persidangan sedunia Persatuan Wanita Desa Dunia di Tasmania, Australia; Arkansas, Amerika Syarikat; Finland, India, United Kingdom dan beberapa persidangan serantau. Baginda turut dinamakan sebagai calon Presiden ACWW pada persidangan di  Melbourne, Australia yang dijadualkan pada April 2019. Namun Baginda terpaksa menarik diri kerana komitmen Baginda ketika ini.

Baginda juga bertekad untuk membantu wanita yang mempunyai masalah untuk memperoleh cahayamata dengan menubuhkan Yayasan Fertiliti Tunku Azizah (TAFF) pada tahun 2004. Sehingga kini seramai 493 pasangan telah mendapat manfaat daripada penajaan prosedur perubatan yang dibiayai sepenuhnya oleh TAFF dan 115 bayi telah berjaya dilahirkan menerusi kaedah ini.

Sesuai dengan pepatah ‘Raja dan Rakyat Berpisah Tiada’, Baginda sering mengetepikan protokol setiap kali bercemar duli turun padang menyantuni rakyat yang ditimpa musibah. Baginda juga tidak menghiraukan kedudukan tinggi Baginda dalam hierarki Negara dengan melawat dan membuat aktiviti bersama-sama penghuni tirai besi. Maka tidak hairanlah jika KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah mendapat jolokan ‘Permata Hati Rakyat’.

Sumber: Portal Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI 

DULI YANG MAHA MULIA SULTAN IBRAHIM IBNI ALMARHUM SULTAN ISKANDAR

SULTAN YANG DIPERTUAN BAGI NEGERI DAN JAJAHAN TAKLUK JOHOR DARUL TA’ZIM, D.K (JOHOR), D.K (PERAK), D.K (KELANTAN), D.K. (PERLIS), D.K (SELANGOR), D.K (NEGERI SEMBILAN),
D.K (TERENGGANU), D.K.M.B. (BRUNEI), S.P.M.J, S.S.I.J, S.P.M.T, S.M.N, S.P.M.K, S.P.M.P, P.I.S

Diputerakan pada 22 November 1958 Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim dididik dan diasuh untuk menjadi seorang Raja yang cerdik, berpengetahuan, berwibawa dan berdaulat. Tuanku mengikuti jejak langkah kesultanan sebelum baginda dengan melibat diri dalam aktiviti ketenteraan, pengurusan dan pentadbiran yang dijadikan asas untuk membina semangat juang, disiplin, kepimpinan dan perwatakan. Kepimpinan Tuanku terserlah apabila setelah tamat persekolahan Tuanku dilantik sebagai platun komander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi. Kemudiannya di atas jemputan khas Tuanku mengambil bahagian dalam latihan ketenteraan untuk pegawai muda di Fort Benning, Georgia USA. Selain dari itu Tuanku juga menjalani latihan ‘airborne‘ dan ‘ranger‘ untuk pegawai infantri. Selepas berehat dua bulan, Tuanku meneruskan latihan ‘American Special Forces‘ dan ‘Pathfinder’ dimana Tuanku telah membuat 19 terjunan payung terjun, lapan darinya pada waktu malam. Tuanku dipilih dan ditauliahkan sayap dan dijadikan sebagai seorang komando. Tuanku juga ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL (tentera laut dan darat). Selain itu Tuanku melakukan beberapa penerjunan di Bandung Indonesia sebelum ditauliahkan sebagai ahli kehormat Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) Indonesia.

Sekembalinya ke Johor, Tuanku dilantik sebagai Timbalan Pegawai Pemerintah Askar Timbalan Setia Negeri. Dalam masa yang sama Tuanku menjalani latihan juruterbang helikopter dengan Tentera Udara DiRaja Malaysia. Dengan kecekapan yang ditunjukkan Tuanku dibenarkan mengendalikan penerbangan helikopter perseorangan. Dengan kesungguhan dan ketabahan, Tuanku berjaya lulus satu kursus lebih awal dari peserta lain. Tuanku dikurniakan dan menerima sayap pada 26 April 1982 dari Sultan Iskandar dalam satu upacara perbarisan dalam mana Tuanku menjadi ketuanya.

Tuanku juga menyertai selama tiga bulan latihan tentera laut di Pengkalan Tentera Laut DiRaja Malaysia di Lumut, sekaligus melengkapkan Tuanku sebagai pegawai tentera darat, laut dan udara.

Bagi mengimbangi latihan ketenteraan dan untuk menjadikan Raja yang berwibawa dan dihormati, Tuanku meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts USA. Tuanku menyertai dan melengkapi dua kursus, ‘Southeast Asian Strategic Studies’ dan ‘International Laws of the Seas’.

Tuanku berkhidmat dengan Kerajaan Negeri Johor dan ditempatkan di antara lain di Pejabat Setiausaha Kerajaan, Pejabat Perbendaharaan, Pejabat Tanah, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian untuk mempelajari selok belok pengurusan dan pentadbiran negeri.

Tunku Ibrahim dilantik sebagai Waris apabila Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar menaiki takhta kerajaan Johor dan dimasyurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981. Mulai 25 April 1984 hingga 25 April 1989 Tunku Mahkota Tunku Ibrahim dilantik sebagai Pemangku Raja semasa Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar diangkat sebagai Yang DiPertuan Agong. Tuanku memanfaatkan tempoh sebagai Pemangku Raja untuk menimba ilmu pengetahuan berkaitan urusan negeri serta berdamping dengan rakyat.

Tunku Mahkota Tunku Ibrahim dimasyurkan sebagai Sultan Johor pada 23 Januari 2010 di atas kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar.

Tuanku mendirikan rumah tangga dengan Duli Yang Maha Mulia Raja Zarith Sofiah Binti Almarhum Sultan Idris Shah dan dikurniakan lima orang putera dan puteri, iaitu:

  1. DYAM Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor
  2. YAM Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah Binti Sultan Ibrahim
  3. YAM Tunku Idris Iskandar Ismail Abdul Rahman Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Temenggong Johor
  4. YAM Tunku Abdul Jalil Iskandar Ibrahim Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Laksamana Johor
  5. YAM Tunku Abdul Rahman Hassanal Jeffri Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Panglima Johor
  6. YAM Tunku Abu Bakar Mahmood Iskandar Ibrahim Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Putera Johor

DYMM Tuanku Sultan Ibrahim mempunyai banyak keistimewaan dan pencapaian yang membanggakan, selain keperibadian yang menawan hati rakyat. Sultan yang berjiwa rakyat ini cukup sinonim dengan Program Kembara Mahkota Johor, aktiviti yang berteraskan kerja sosial yang diilhamkan oleh DYMM Tuanku Sultan Ibrahim sejak 2001 ketika Tuanku menjadi ‘Tunku Mahkota Johor’. Program Kembara Mahkota Johor dengan konvoi motosikal berkuasa tinggi dijadikan acara tahunan yang disertai YAB Menteri Besar dan pegawai-pegawai Kerajaan Negeri, bagi melaksanakan pelbagai projek kebajikan sepanjang laluan konvoi disemua 10 daerah di negeri Johor. DYMM Tuanku Sultan Ibrahim juga turut membabitkan ahli keluarganya, Duli Yang Maha Mulia Raja Zarith Sofiah Binti Almarhum Sultan Idris Shah dan putera puteri Tuanku menyertai program mesra rakyat ini.

Dalam Kembara Mahkota pertama yang diadakan pada 2 hingga 4 Julai 2001, penjelajahan tiga hari dua malam, diiringi oleh 28 buah motosikal berkuasa tinggi, menyusuri setiap pelosok negeri merangkumi lapan daerah di negeri Johor sejauh kira-kira 870 kilometer. Ekspedisi bermotosikal yang julung kali diadakan itu bertujuan mendekatkan istana dengan rakyat selain mempromosikan industri pelancongan. Lantaran keberkesananya, Tunku Mahkota ketika itu mengumumkan Kembara Mahkota Jelajah Johor, dijadikan acara tahunan dan meletakkan matlamat menjadikannya sebagai program amal bagi membantu golongan kurang bernasib baik.

Tunku Mahkota ketika itu bertitah, Kembara Mahkota Jelajah Johor juga bermatlamat memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Menerusi ekspedisi ini, DYAM Tunku Mahkota dapat melihat kesetiaan pelbagai kaum termasuk Melayu, Cina dan India menyambut ketibaannya di merata tempat. Siri kedua program ini berlangsung selama empat hari dan tiga malam iaitu pada 25 hingga 28 Mac 2002 merentasi tujuh daerah dengan lebih 15 destinasi sejauh 1002 kilometer melalui jalan raya.

Siri ketiga Kembara Mahkota tahun 2003, yang berlangsung selama empat hari tiga malam mulai 8 hingga 11 Mei, meneruskan tumpuan terhadap kerja amal dan kebajikan, antaranya Tunku Mahkota Johor telah menyumbangkan komputer, pakaian dan basikal kepada murid-murid miskin di luar bandar. Melalui Kembara Mahkota, rakyat merasakan bertuah bernaung di bawah institusi istana Johor yang sentiasa memberi perhatian terhadap soal kebajikan, kesejahteraan dan kepentingan pendidikan rakyat. Kembara Mahkota juga memberi faedah besar kepada Kerajaan Negeri dan seluruh rakyat Johor. Para pemimpin negeri dan pegawai-pegawai kerajaan yang mengambil bahagian dalam acara berprestij ini, dapat melihat sendiri dan mengumpul maklumat mengenai aspirasi dan keperluan rakyat secara lebih jelas. Berbekalkan pengalaman yang dilalui dan maklumat yang diperolehi, mereka berupaya melaksanakan dasar-dasar pembangunan yang benar-benar memberi manfaat kepada rakyat yang tinggal di luar bandar.

DYAM Tunku Ibrahim ibni Sultan Iskandar setelah menyelesaikan penjelajahan siri ketiga tahun 2003 sejauh 1,116 kilometer, bertitah:

Saya tidak menjangka sambutan rakyat yang begitu hangat di setiap persinggahan. Saya amat terharu melihat rakyat keluar beramai-ramai menyambut saya serta rombongan. Sesungguhnya saya amat tersentuh dengan sambutan hangat yang telah diberikan oleh rakyat. Pada mulanya saya hanya ingin meneruskan tradisi mulia Ayahanda saya, Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor untuk menziarah rakyat jelata di segenap pelusuk negeri. Sambutan luar biasa yang telah diberikan oleh rakyat Johor telah menguatkan azam saya untuk meneruskan program Kembara Mahkota Johor. Program ini menjadi satu acara tahunan yang saya sentiasa nanti-nantikan sebagai salah satu cara untuk saya berdamping rapat dengan rakyat jelata.

Kini, Kembara Mahkota Johor telah pun berlangsung selama empat belas tahun, melalui laluan darat (motosikal, pacuan 4 roda, keretapi dan bas), jalan air (bot dan kapal).

Pada 5 Febuari 2012, DYMM Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar telah bertitah memperkenankan Bandar Muar (Bandar Maharani) menjadi Bandar Diraja ketika Tuanku menghadiri sambutan Maulidur Rasul SAW peringkat negeri Johor di Masjid Sultan Ibrahim, Bandar Maharani, Muar. Terdapat beberapa sebab DYMM Sultan Johor bertitah bahawa Bandar Maharani akan diisytiharkan sebagai Bandar Diraja.

Bandar Maharani adalah bandar kedua terpenting selepas Bandaraya Johor Bahru. Terletaknya Istana Tanjung yang menjadi Istana Persemayaman ketika Tuanku berangkat ke Bandar Maharani. Di Bandar Maharani, semenjak Almarhum Sultan Abu Bakar, diadakan beberapa kali sambutan Hari Keputeraan Sultan dan Istiadat Penganugerahan Bintang Kebesaran. Hubungan istana di Johor Bahru yang begitu rapat dan akrab dengan daerah Muar membawa kepada pengisytiharaan Bandar Muar oleh Almarhum Sultan Abu Bakar pada 12 Ogos 1887 sebagai Bandar Maharani yang bermaksud ‘Bandar Permaisuri Sultan’ merujuk kepada Maharani Fatimah.

Semenjak bandar Muar dibuka pada tahun 1884. Baginda Sultan Abu bakar dan DYMM Sultan-sultan selepasnya sering berangkat ke Muar. Kerabat-kerabat Diraja semenjak pembukaan Muar dilantik mentadbir Muar, antaranya YM Ungku Sulaiman, YM Ungku Abdul Majid, YM Tunku Temenggung Ahmad dan YM Ungku Mohd Khalid. Pemilihan Bandar Maharani sebagai Bandar Diraja kerana Tuanku menggemari suasana bandar yang tenteram dan harmoni. Dalam satu istiadat yang bersejarah, DYMM Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar telah mengisytiharkan Bandar Maharani sebagai Bandar Diraja Johor pada 24 November 2012, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan DYMM Tuanku pada 22 November 2012.

DYMM Sultan Ibrahim sangat berminat dalam bidang sukan, khususnya polo yang telah membawa baginda menyertai kejohanan sehingga ke peringkat antarabangsa. Turut menjadi kegemaran Tuanku ialah sukan tenis, luncur layar, menembak, memandu dan payung terjun. Tuanku juga telah mencipta sejarah memperolehi Lesen Memandu Kereta Api Kelas 26 setelah menyempurnakan acara pusingan lokomotif seberat 86 tan menggunakan alat ‘turn table’. Tuanku juga telah menerima pengiktirafan daripada Malaysia Book Of Records (MBOR) sebagai Sultan pertama memandu kereta api secara rasmi. Majlis penyampaian lesen memandu kereta api ini disempurnakan oleh Dr. Aminuddin Adnan, Presiden Kereta Api Tanah Melayu Bhd (KTMB) pada 29 Jun 2010 di Stesen Kereta Api Gemas.

Sifat-sifat kepimpinan, ketokohan dan keperibadian yang menawan hati rakyat ini telah menjadikan DYMM Tuanku seorang sultan yang amat disenangi dan disayangi oleh seluruh rakyat Negeri Johor.